Web d'Estalmat-Catalunya
 
Informació general del projecte
Hora de connexió: 16:12:03 del dia 26/01/22Calendari
curs 2021-2022

(Provisional.
S'anirà informant)

Informació de l'acte inaugural del curs.
Dissabte
2 d'octubre de 2021
a les 11 a la FME.

Contacte amb Estalmat-Catalunya estalmat.cat@gmail.com

Una mica d'història: algunes activitats realitzades
Informació sobre la promoció 2021-2023 d'ESTALMAT-Catalunya


Tenim la joia d'anunciar que les circumstàncies-COVID actuals permeten fer la clàssica sortida de cap de setmana, inici de les activitats de cada promoció.


  • Ja està publicada tota la informació relativa al procés de selecció per a la 19a promoció d'Estalmat Catalunya.  [enllaç]

  • La informació inclou els enunciats de les dues proves de selecció i la relació d'alumnes que formen part del grup seleccionat.

  • Es recorda que, tal com s'indica a la convocatòria, no es fan públiques les puntuacions obtingudes en les proves de selecció, que únicament serveixen per fer una preselecció del grup d'alumnes, que es s'ha concretat definitivament a partir de les entrevistes ja realitzades.
Patrocinadors:Amb la subvenció de la fundació privada Cellex
Amb el patrocini del Departament d'Educació

Enllaç a la informació general de la promoció 2020-2022


        
ACFAEC
Informem de la creació de de l'Associació Catalana de Pares i Amics d'Estalmat i Ciències

Enllaç a la Web                           Correu de contacte: acfaec@gmail.comInformació de les proves de selecció:  
Podran trobar la informació detallada i les instruccions (que han anat variant) en el recordatori de la informació de cada promoció, accessible des dels enllaços anteriors.  Per a l'any 2017 les instruccions de la prova seran les mateixes que els darrers anys.

              Tot seguit, enllaç als enunciats.  
              2003          

              (els anys 2004, 2005 i 2006 es va fer una sola prova amb dues parts)   2004 / 2004   
2005 / 2005   2006 / 2006

              2007                 2008                2009               2010              2011           2012                
               2013                2014                2015                2016
            2017           2018                2019        

         Els anys 2020 i 2021 s'ha fet una primera fase, telem+atica, de resposta concreta     2020t  2021t
         i una segona fase amb 4 problemes per a redactar el raonament que porta a lasolució      20220r  2021r
Societat Catalana de Matemàtiques FEEMCAT

amb el suport institucional de


Informació general del programa Estalmat             
 
Patrocinadors i col·laboradors d'Estalmat-Catalunya al llarg dels anys

[activitats destacades curs 2009-2010]
[
activitats destacades curs 2010-2011
[
activitats destacades curs 2011-2012]

[Acte inaugural curs 12-13Conferencia inaugural a càrrec del professor Josep Rey (mmaca)  Anem de cubs i fem voltes amb il·lusió
[activitat destacada curs 2012-2013: commemoració dels 10 anys d'Estalmat-Catalunya]

[Acte inaugural curs 13-14.. Conferència a càrrec del professor Anton Aubanell: Un passeig pel nostre calendari

[Acte inaugural curs 14-15.   Conferencia inaugural a càrrec del professor Josep Rey (mmaca)  Anem de cubs i fem voltes amb il·lusió [resum]

[Acte inaugural curs 15-16.  Conferènca de la professora Marta Berini, coordinadora del projecte Estalmat-Catalunya des de 2003 fins a 2014.El procés electoral. Proporcioalitat i escons: un problema polític i un recurs didàctic.  [resum]

[Acte inaugural curs 16-17. Conferència de la professora Iolanda Guevara: El naixement del metre.

[Acte inaugural curs 17-18.. Conferència a càrrec del professor Anton Aubanell: Un passeig pel calendari  Enllaç a un power-point amb el contingut de la conferència

[Acte inaugural curs 18-19.. Conferència de la senyora Fabiola Bermejo, Directora de Altran España:  ¿Saben matemáticas los robots?
[activitat destacada cloenda curs 18-19: commemoració dels 15 anys d'Estalmat-Catalunya. Organització: ACFAEC]

[Acte inaugural curs 19-20. Conferència de la professora Iolanda Guevara: Pitàgores a la Xina i a l'ïndia. Presentació de la conferència

[Acte inaugural curs 20-21.  Conferència a càrrec del professor Joan Jareño: RCZLUL C XYMRCZLUL : El joc dels missatges secrets. Enllaç al youtube.
[Acte de cloenda curs 20-21, amb lectura de poemes i activitats didàctiques]