La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales va recollir la idea del projecte i dóna el suport institucional a EstalmatEl patrocini inicial va ser de la Fundació Vodafone España


A partir de l'any 2007 el projecte Estalmat-Catalunya va passar a ser cofinançat per l'Obra Social de la Caixa de Catalunya, posteriorment  Fundació Catalunya-La Pedrera. Aquesta subveció s'alalrga fins a l'any 2014.

                                   

Estalmat Catalunya ha rebut en diferents moments col·laboracions dels Ministerios del Gobierno de España, en concret d eles organtzacions CSIC i  FECYT.


També ha estat constant la col·laboració de CASIO        


i cada vegada és més important el suport de la Generalitat de Catalunya.


A partir de l'any 2013 el projecte ESTALMAT-Catalunya està finançat per la Fundació Privada Cellex.


A partir de l'any 2015 el projecte Estalmat-Catalunya rep una subveció de l'Obra Social de La Caixa