[pàgina principal d'Estalmat Catalunya]

DIVUITENA PROMOCIÓ (2020-2022)


 • A partir de la  Convocatòria del projecte Estalmat-Catalunya, a desenvolupar durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022, per a alumnes amb data de naixement l'any 2007 o l'any 2008 i per les circumstàncies derivades de la COVID va ser necessari organitzar la prova de selección en due sfases (la primera telemàtica; la segona es va poder fer presencialment; es poden consultar les indicacions que es van donar en el seu moment)

 • L'equip de professorat d'Estalmat-Catalunya va realitzat oportunament la tasca corresponent al procediment de selecció, ben especial en aquesta ocasió,  i es fa pública la composició del grup d'alumnes de la promoció 2020-2022.  Per a demanar algun aclariment:
  contacte equip Estalmat       estalmat.cat@gmail.com
  Informació general, adaptada al curs 2020-2021
  sobre el programa ESTALMAT a Catalunya


  Idees importants:
  • Les activitats d'ESTALMAT-Catalunya es desenvolupen al llarg de la majoria de dissabtes del període lectiu de dos cursos acadèmics, habitualment a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, a Barcelona.  L'horari abasta des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
  • Cal que les persones interessades en participar-hi facin la previsió que cada noia i  cada noi del grup seleccionat puguin assistir-hi i, si escau, se'ls pugui acompanyar.
  • Les actuals circumstàncies van obligar a acabar les sessions del curs 2019-2020 de manera telemàtica. Dissortadament hem de tenir present la possiblitat que algunes de les sessions del curs 2020-2021 tampoc no puguin ser presencials. Per tant, també caldrà preveure que, els dissabtes, cada component del grup seleccionat disposi de connexió a ordinador per a l'activitat telemàtica.


  Procediment de selecció per
  a la
  18a promoció del programa
  (2020-2022)
  del programa ESTALMAT-Catalunya

  notícia actualitzada el dia 3 d'octubre de 2020


  • Convocatòria oficial per a la promoció 2020-2022.
   • Poden participar-hi les noies i els nois nascuts els anys 2007 o 2008

  • El procediment de selecció tindrà tres fases.

  • La primera fase: el dissabte 3 d'octubre des de les 10 del matí,  fins a les 12 del migdia.  Es tracta d'una prova de problemes de resposta concreta, que caldrà respondre per via telemàtica.

   • Les persones que van fer la inscripció es van comprometre a que el noi o la noia que participi pugui fer la prova adequadament, de manera individual, i sense cap tipus d'ajut extern.

   • L'avaluació d'aquesta prova servirà per a classificar un cert nombre, relativament ampli, de participants per a la segona fase, però no es farà pública la llista completa de puntuacions.

   • Els dies 8 o 9 d'octubre es farà la comunicació personal als seleccionats per a la segona fase d'aquesta notícia.

  • Atenció! Canvi de data i nova informació. La segona fase, en la qual només hi participarà el grup d'alumnes seleccionat a partir dels resultats de la primera fase,  se celebrarà
   de manera presencial
   ,
   el dia 24 d'octubre
   a les 10 del matí,
   a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, a Barcelona.
   • Serà una prova anàloga a la que s'ha fet els darrers anys: quatre problemes dels quals es demana una explicació raonada del camí de solució. 
   • Oportunament s'informarà de la llista de noies i nois classificats per a aquesta segona fase, que rebran comunicació personal i el detall de tots els aspectes que s'hauran de tenir en compte, derivats de les mesures de seguretat.
   • D'aquesta fase tampoc no es faran públiques les puntuacions obtingudes, que únicament serveixen per fer una preselecció del grup final.
  • La tercera fase consisteix en entrevistes personals amb els pares o tutors dels participants preseleccionats a partir de la valoració de la segona fase. i, individualment, amb cada noia i cada noi del grup.


  Atenent al fet que les circumstàncies derivades de la pandèmia són molt variables, hem d'indicar que en aquesta pàgina web podran llegir la informació actualitzada en cada moment, per si hi hagués canvis.


  Prova de selecció
  1
  8a promoció
  (2020-2022)
  del programa ESTALMAT-Catalunya

  24 d'octubre de 2020. Segona fase. Prova presencial

  A la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
  c/ Pau Gargallo, 14.  o8028 Barcelona

  Les persones convocades per a la prova han d'haver rebut tota aquesta informació al correu electrònic que van donar com a contacte.