El projecte Estalmat (Detecció i Estímul del talent precoç en matemàtiques) es va iniciar a partir d'una proposta del professor Miguel de Guzmán, de la Universitat Complutense de Madrid, una personalitat de prestigi reconegut arreu del món en aspectes de la didàctica de la matemàtica, dissortadament mort de manera sobtada l'any 2004.

Són idees clau del projecte:

  • L'estructura de la prova de selecció i les idees per a la seva valoració, ben diferent d'un examen habitual, que ha d'acabar amb una entrevista de l'eqwuip de professorat amb les famílies de l'alumnat preseleccionat.
  • El fet que les activitats es desenvolupin setmanalment, sense apartar el grup d'alumnes seleccionat del seu ambien habitual (família, escola)
  • La idea que les activitats han de ser complementàries dels currícula escolars i, de cap manera hi han d'interferir.

La Real Academia de Ciencias va recollir la idea del projecte i el va fer seu i sempre ha donat suport institucional a Estalmat, que va poder iniciar les seves activitats gràcies al patrocini inicial de la fundació Vodafone-España.

Va començar a funcionar a la comunitat de Madrid (inicialment sota el patrocini d'Airtel, que després va esdeveneir Vodafone) sota la direcció personal de Miguel de Guzmán.

A Catalunya van recollir la idea la FEEMCAT (Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya) i la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i  es va engegar l'activitat el curs 2003-2004.

Posteriorment ESTALMAT s'ha anat engegant en diversos punts de l'estat espanyol i ha estat necessari buscar noves fonts de finançament.  Actualment ESTALMAT té seus a  Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Canarias, Cantabrtia, Castilla La Mancha, Castilla León,  Catalunya, Galicia, Madrid i el País Valencià.   Totes les seus d'Estalmat fan anualment una activitat conjunta per als alumnes (Problemes a l'Esprint, coordinada des d'Estalmat-Catalunya) i una trobada de professorat per intercanviar experiències que es fa rotatòriament en les diverses seus.