Primeres activitats del curs

  • Sessió inaugural:  1 d'octubre de 2023
  • 21 i 22 d'octubre:  Colònies. Inclouen una sessió de classe.   informació
  • 28 d'octubre: primera sessió a l'aula

Accés al calendari detallat   informacióRelació d'alumnes components del grup de la promoció 23-25

L'equip de professorat d'Estalmat-Catalunya ha acabat la tasca de selecció, que s'ha procurat fer molt acuradament, i es fa pública la relació de 25 alumnes que formen part de la 21a promoció del programa Estalmat a Catalunya.  [enllaç a la relació

A més de la preceptiva valoració positiva i anunci de selecció en l'entrevista relitzada, les families rebran informació per correu electrònic.


Es recorda que no hi haurà cap comunicació a les persones no seleccionades.

Sobre la prova de selecció
  • La prova de selecció es va fer el dia 10 de juny de 2023, amb una durada de dues hores, des de les 10 del matí fins al migdia.
    • La prova consta de quatre problemes dels quals es demana una explicació raonada del camí per a arribar a la solució.

  • La prova es va fer simultàniament a:  Barcelona. Palafrugell. Lleida  i  Reus.

  • Instruccions per a la prova de selecció
    Enunciats proposats

Recordatori de la convocatòria  del procediment de selecció
 per a la 21 promoció d'Estalmat-Catalunya