Marató de problemes 2020
        amb el suport de   

Instruccions per al desenvolupament de l'activitat

 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • Ja teniu en aquesta pàgina el que anomenem "problema 0" , que és el primer problema del concurs.
  • En el moment de la inscripció  s'haurà d'enviar la resposta numèrica a l'esmentat problema 0. El formulari indicarà si s'ha encertat o no i, en cas que no sigui correcta, es disposarà d'un segon intent amb un formulari fet amb aquesta finalitat.Cal saber que l'encert en el problema 0 no és pas condició necessària per a participar en el concurs.Enllaç al formulari d'inscripció.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
   • Tots els problemes de resposta concreta es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes.
   • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema del 9 al 12, alguna qüestió suplementària, que podrà donar "punts extra"
  • Per al problema número 7 es demanarà una explicació detallada  i això mateix  passa amb els dos darrers reptes (problemes 13 i 14), que  estan dedicats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. D'aquests problemes s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. Encara que es treballi en equip l'expicació i raonament s'ha de redactar de manera personalitzada, individual.
   • El termini corresponent a aquests problemes és més llarg que per als problemes de resposta concreta..
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat  teniu oberta una adreça de correu de contacte amb l'organització
 • Tancat el trermini d'inscripció.  
   • Si alguna persona inscrita no ha rebut la contrasenya de participació, que contacti amb l'organització
Enunciat del "problema 0" del concurs del qual s'ha d'enviar la solució amb la inscripció

Quin és el nombre enter positiu més petit que està escrit només amb les xifres 1 i 0 i que és múltiple de 225?


Marató de problemes 2020

Calendari

Amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes
Els enunciats els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya

Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
de resposta

0
2 punts
25 de gener

12 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
1
3 punts
7 de febrer
17 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
2
2 punts
7 de febrer
17 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
3
2 punts
14 de febrer
24 de febrer
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
4
3 punts
14 de febrer
24 de febrer
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
5
3 punts
21 de febrer
2 de març

6
3 punts
21 de febrer
2 de març

7 (d'explicar) sobre
7 punts
28 de febrer
16 de març

8
4 punts
6 de març
16 de març

9
3 punts
13 de març
23 de març

10
4 pts
13 de març
23 de març

11
3 pts
20 de març
30 de març

12
4 pts
20 de març
30 de març

13 (d'explicar)
sobre
7 punts
27 de març 15 d'abril  
14 (d'explicar)
sobre
7 punts
3 d'abril
20 d'abril