Marató de problemes 2020
        amb el suport de   

contacte amb l'organització

                                      
Atenció!!! Ja es poden consultar les puntuacions finalsconsulta


Llista de premis i mencions                   Valoració global del treball dels concursants                
Comentaris  sobre els problemes 13 i 14        
Dades estadístiques                              
Accés als enunciats
.

Ateses les actuals circumstàncies que vivim
teniu alguns enunciats de nous problemes
en el mateix format que ja coneixeu (2 intents),
però fora de concurs.
Si teniu error,en algun cas després del primer intent
us donarem alguna pista..
Publicades les dues darreres propostes

Coneixeu el Tele-Cangur?


A més de les propostes per a 3r i 4t us suggerim
que proveu també les propostes per a
batxillerat  i per al públic en general.
Hi trobareu enunciats molt interessants!
Marató de problemes 2020
 
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes, que podeu consultar, juntament amb el detall del calendari.. Com sempre la resposta al problema 0 s'ha d'enviar amb el formulari d'inscripció; de tres problemes es demana una explicació raonada i dels altres una resposta concreta i es poden fer dos intents.  Com a novetat s'han proposat uns problemes fora de concurs per a fomentar " el gust per la resolució de problemes".


Valoració global del treball dels concursants

La coordinació del concurs i l'equip avaluador feliciten el conjunt de concursants que han seguit, de manera constant, el ritme de treball de la marató amb uns resultats excel·lents.
En particular s'ha de fer referència a les respostes rebudes en el problema 14, que ha representat un esprint final de la marató impressionant: una mitjana de més de 6 punts sobre 7 entre totes les respostes rebudes a aquest darrer problema ho demostra.

La coordinació del concurs va elevar a les entitats convocants del concurs la proposta d'atorgar premi al conjunt de 9 concursants que han obtingut 54,5 punts o més, de fer  menció especial de les 8 persones que han obtingut 53,4 punts o més,  i de publicar a la web la relació de concursants que han tret 50 punts o més. 

La  proposta va ser acceptada, i tot seguit es va consultar  a qui corresponien les corresponents contrasenyes i es publica la relació de concursants destacats en la Marató 2020 i se'ls dona la més cordial enhorabona..Relació de concursants amb premi i mencions destacades

Premis de la Marató 2020

Abel Salinas Sellas (4t ESO), Institut del Ter (Manlleu), amb 56,9 punts
Enric Rosinach Salafranca (4t ESO), Mater Salvatoris (Lleida), amb 55,7 punts
Raquel Trull Báguena (4t ESO), Escola Ramon Fuster (Cerdanyola del Vallès), amb 55,6 punts
Laura Guberna Arraiza (4t ESO), Aula Escola Europea (Barcelona), amb 55,6 punts
Roger Lidón Ardanuy (3r ESO), Escoles Minguella (Badalona), amb 55,4 punts
Pol Falcón Salvador (4t ESO), Deustche Schule Barcelona (Esplugues de Llobregat), amb 55,3 punts
David Rabadan Arroyo (4t ESO), Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú), amb 55 punts
Bernat Pagès Vives (4t ESO), Isntitut Montgròs (Sant Pere de Ribes), amb 54,6 punts
Alèxia Escudero Ribó (3r ESO), SES Morelló (Esterri d'Àneu), amb 54,5 punts

Mencions especials de la Marató 2020

Roger Bargalló Roselló (4t ESO), Institut Salvador Vilaseca (Reus), amb 54 punts
Joan Borja Cortés (4t ESO), IES Bellaguarda (Altea), amb 54 punts
Darío Martínez Ramírez (3r ESO), IES Patraix Vicenta Ferrer Escrivà (València), amb 53,9 punts
Helena Folia Cots (3r ESO), Institut Jaume Balmes (Barcelona), amb 53,8 punts
Martí Pérez Rodríguez (3r ESO), Institut Isaac Albéniz (Badalona), amb 53,7 punts
Jordi Herrero Martínez (4t ESO), IES Laurona (Llíria), amb 53,5 punts
Daniel Abad Gamero (2n ESO), Colegio Alemán (Valencia), amb 53,5 punts
Vittorio Scarani (4t ESO), Saint George's School (Fornells de la selva), amb 53,4 punts


Atenent al fet que les circumstàncies sanitàries no permeten celebrar cap acte públic, i que no s'ha pogut dur a terme  la prova Cangur, la coordinació del concurs es posarà en contacte amb les persones amb premi o menció perquè, quan sigui possible, rebin al seu centre escolar o al seu domicili  un diploma acreditatiu i un petit obsequi.

Altres concursants amb 50 punts o més
Guillem Olivart Garrofé (4t ESO), Vedruna Balaguer (Balaguer), amb 53 punts

Ingrid Salas Carreras (4t ESO), Regina Carmeli (Rubí), amb 52,9 punts
Ruben Carpenter (3r ESO), IE Costa i Llobera (Barcelona), amb 52,7 punts
Illia Antonishyn (4t ESO), Institut Baix Camp de Reus (Reus), amb 52,4 punts
Arnau Person (2n ESO), Escola Proa (Barcelona), amb 52,4 punts
Gerard Grau García (4t ESO), Institut Ernest Lluch (Barcelona), amb 52 punts
Candela Hernández Domingo (4t ESO), SEK-Catalunya (La Garriga), amb 51,8 punts
Laura González Lozano (3r ESO), INS Pere Borrell (Puigcerdà), amb 51,7 punts
Marina Artigot Souto (4t ESO), Sagrat Cor Sarrià (Barcelona), amb 51,7 punts
Xavi Rivera Monsergas (3r ESO), Institut Sant Pol de Mar (Sant Pol de Mar), amb 51,6 punts
Noèlia Pacheco Guijo (4t ESO), Casal dels Àngels (L'Hospitalet de Llobregat), amb 51,4 punts
David Víctor Juanas (4t ESO), Institut l'Alzina (Barcelona), amb 51,2 punts
Álvaro Salón Hernández (3r ESO), IES nº 1 (Requena), amb 50,3 punts
Joaquim Altés Xifré (3r ESO), Escola Maria Cortina (Reus), amb 50,3 punts
David Gonzalez Acén (3r ESO), INS Sta Coloma de Farners (Santa Coloma de Farne), amb 50 punts


La coordinació del concurs vol felicitar especialment els dos nois de 2n d'ESO que han estat mencionats en les relacions anteriors. Molt bona feina!!!


També vol fer esment molt especial del fet que les 32 persones que apareixen a les relacions  anteriors de concursants destacats pertanyen a 32 centres  escolars diferents, de 24 poblacions de Catalunya o la Comunitat Valenciana, de 17 comarques diferents..
Detalls del concurs

Enunciat del "problema 0" del concurs del qual s'ha d'enviar la solució amb la inscripció

Quin és el nombre enter positiu més petit que està escrit només amb les xifres 1 i 0 i que és múltiple de 225?


Problemes Valoració
del problema
Publicació Enunciats
0 2 punts
25 de gener
Enunciat
1
3 punts
7 de febrer
Enunciat
2
2 punts
7 de febrer
Enunciat
3
2 punts
14 de febrer
Enunciat
4
3 punts
14 de febrer
Enunciat
5
3 punts
21 de febrer
Enunciat
6
3 punts
21 de febrer
Enunciat
7 (d'explicar) 7 punts
28 de febrer
Enunciat
8
4 punts
6 de març
Enunciat
9
3 punts
13 de març
Enunciat
10
4 pts
13 de març
Enunciat
11
3 pts
20 de març
Enunciat
12
4 pts
20 de març
Enunciat
13 (d'explicar)
7 punts 27 de març Enunciat
Enunciat amb indicacions
14 (d'explicar) 7 punts 3 d'abril
Enunciat

Novetat:  problemes fora de concurs
prob. fc1
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc2
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc3

Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob fc. 4
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 5
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 6
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 7

Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 8

Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 9
Nou!!!
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc. 10
Nou!!!
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta


Comentaris sobre la valoració del problema 13
(puntuacions conjuntes 13 i 13 bis)   i sobre el problema 14
 • Recordem que, a partir del l'observació d'algunes respostes rebudes que únicament exposaven idees molt generals sobre translacions, girs i simetries es va proposar, com a idea formativa, una via d'anàlisi del problema plantejat passant d'un cas particular al cas general (però concret, relatiu a un conjunt de punts molt ben determinat) que es plantejava.
 • L'objectiu del problema era aprofundir en els continguts de  translacions, girs i simetries que apareixen en el currículum de cadascun dels cicles de l'educació primària i també com a contingut-clau al currículum de l'ESO.
 • Cal valorar aquesta tasca en totes les respostes rebudes però, tanmateix, l'equip avaluador encara ha constatat treballs de caràcter molt i molt general, en podríem dit "teòric", que no entren amb atenció en l'estudi  de quins moviments transformen el conjunt de punts del pla de coordenades enteres en ell mateix. Aquestes respostes reben la qualificació de "resposta no avaluada" i se'ls atorguen 2 punts a efectes numèrics de la classificació.
 • Pel que fa a la valoració del problema plantejat, l'equip avaluador va establir aquests diferents estadis, valorats progressivament cap a millor puntuació:
  • Observacions d'alguns moviments que compleixen l'enunciat però sense raonament estricte de que realment compleixin el que es demanava
  • Com en en punt anteriors, amb un raonament, però sense especificar tots els moviments que compleixen l'enunciat
  • Enunciat correcte de tots els moviments que compleixen l'enunciat però sense raonament rigorós  i tampoc cap explicació que siguin els únics
  • Com en el punt anterior, amb raonament o intent de raonament
  • Finalment els que raonen quins són tots els moviments adients per al problema i expliquen o intenten explicar per què són els únics
 • Es vol fer constar que aquestes explicacions o raonaments es poden fer perfectament sense trigonometria ni l'ús de matrius o altres elements no coneguts a l'ESO, i que aquest fet s'ha valorat: Per a les translacions els raonaments i les conclusions han estat correctes i complets. Per als girs i les simetries la idea fonamental era la de tenir en compte que els moviments conserven les distàncies i els angles,. Però també hem trobat interessant, per exemple, l'observació experimental que un vector perpendicular a (a,b) i del mateix mòdul és (-b,a) o altres idees intuïtives ben valuoses.
 • Pere fa als problemes "d'explicar", però ara adreçat al problema 14,  convé recordar que en l'enunciat s'especifica que cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat i complet com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a especificar que  la solució és la indicada i que no n'hi ha cap altra.  Sens dubte els concepte de "claredat" i "precisió" són ben subtils i subjectius. Ara bé, el diccionari defineix  precís com Exactament o estrictament determinat o definit, no equívoc o vague i, per tant, si l'explicació és enrevessada, o ampul·losa, això pot ser considerat pèrdua de precisió i de concreció i, per tant, pot influir en la valoració.  Per aquesta raó l'equip avaluador ha estat format en cada cas per quatre persones (no sempre les mateixes), que han aportat el seu punt de vista en la valoració i que després s'ha fet la mitjana arrodonida cap amunt al primer decimal, creiem que s'ha arribat a una valoració justa.Algunes dades estadístiques

Taula que indica  la freqüència absoluta  de respostes rebudes en la primera fase del concurs (abans del primer problema "d'explicar")

 • A part d'un gran nombre de concursants que únicament van participar en el problema 0  es constata una tasca constant en un bon conjunt de concursants. La coordinació dle concurs troba estrany el nombre de concursants que, tot i que havien encertat el problema inicial, van abandonar la participació en el concurs.
 • Fins aquest moment, 44 concursants havien enviat la resposta correcta a tots els problemes en el primer intent, i uns altres 32 totes les respostes correctes però una al segon intent
Freqüència absoluta de respostes rebuden en la segona fase dels problemes de resposta concreta


 • Tot i que, com s'esdevé cada any, la participació baixa després del primer problema d'explicar, el nombre de concursants que han copmpletat la participació, ha estat molt interessant.
 • 23 concursants han enviat en el primer intent la resposta correcta a tots els problemes de resposta concreta i encara uns altres 21 han enviat la resposta correcta a tots els problemes, en algun cas en el segon intent.
Puntuacions en els problemes d'explicar


 • Valoració extraordinàriament bona pel que fa als problemes 7 i 14.
 • Esperem que el problema 13 hagi servit per a aprofundir aspectes del tema dels moviments en el pla i que d'aquesta manera hagi incidit en l'aspecte formatiu de l'activitat.  És clar que, alhora, ha estat molt important per a la classificació del concurs.
Puntuacions globals

Les puntuacions obtingudes en aquesta ocasió en el concurs són un reflex de l'excel·lent valoració que s'ha fet en un apartat anterior: són molt més altes que altres anys.  Només a títol comparatiu indiquem el detall de millors puntuacions 2019 i 2020, amb la precisió prèvia que l'any 2019 la puntuació màxima del concurs era de 58,2 punts i enguany era de 57 punts.

Premis.   2019.   5 premis, de 57,6 a 55,3 punts.    2020.  9 premis, de  56,9 a 54,5  punts
Mencions. destacades.   2019. 12 concursants, de 53,4 a 48,5 punts.   2020. 8 mencions, de 54 a 53,4 punts i encara 15 persones més que han obtingut 50 punts o més.