amb el suport de  
Marató de problemes. 2020
Problema 12. Problema de 4 punts


Les matrícules actuals dels cotxes fan servir un un codi de quatre xifres (des del 0000  al  9999) seguit de tres lletres  (des de BBB a ZZZ).
Per diferents raons només es fan servir aquestes 20 lletres: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

En un determinat moment  es va donar la matrícula  2020CCC.
Quina matrícula va correspondre al vehicle que, justament amb la seva matrícula, va fer que hi hagués el doble de vehicles matriculats per aquest sistema que en el moment que es va matricular  2020CCCPodeu consultar com s'atorguen les successives matrícules. La primera va ser 0000BBB,  després  0001BBB, 0002BBB   ... fins a 9999BBB;  després  0000BBC , 0001BBC  i així successivament. 
Noteu que amb cada joc de lletres el primer codi numèric és el 0000 i que entre les 20 lletres que es fan servir no hi ha cap vocal. 


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, enllaçat des de la pàgina de l'activitat.
Allà trobaras clarament indicades les instruccions per a escriure la solució.