Marató de problemes. 2020    
Tercer problema fora de concursHas d'enviar la contrasenya de participació i la resposta
Per donar la resposta has d'escriure un nombre de sis xifres que indiqui ordenadament, quants han llegit A, quants han llegit B, quants han llegit C. Sense cap signe ni espai en blanc

Contrasenya de participació  
Resposta al problema: escrita com  aabbcc   on aa representa quants llegeixen A, bb quants llegeixen B, cc quants llegeixen C