Marató de problemes. 2020    
Sisè problema fora de concursHas d'enviar la contrasenya de participació i la resposta
La k que es demana és un nombre racional. 

Contrasenya de participació  
Resposta al problema: La longitud total dels dos semicercles  és
·