amb el suport de  
Marató de problemes. 2020
Problema 10. Problema de 4 punts


La figura mostra tres quadrats amb la propietat que un vèrtex de cadascun d'ells, A, B i C en la figura, són tres punts que estan alineats.

Si indiquem com
a la longitud del costat del quadrat petit i com b la longitud del costat del quadrat mitjà, es demana que calculeu, com una expressió algebraica en funció de a i b, la longitud x del costat del quadrat gran.


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, enllaçat des de la pàgina de l'activitat.
Allà trobaras clarament indicades le sinstruccions per a escriure l'expressió que dóna la resposta de manera que el formulari l'entengui.