Marató de problemes. 2020    
Cinquè problema fora de concursHas d'enviar la contrasenya de participació i la resposta
Sense cap signe ni espai en blanc

Contrasenya de participació  
Resposta al problema:l Bet portava
cromos