IX concurs Olitele
de resolució de problemes

Valoració final de l'activitat i premis
 • La comissió organitzadora i el conjunt de persones que han qualificat els problemes fa una valoració excel·lent pel que fa a la globalitat de la participació, que ha estat excel·lent. Tot i que ha baixat la quantitat de participants, la qualitat de les respostes rebudes és molt alta i, per aquesta raó, vol felicitar totes les participants i tots els participants.

 • El jurat qualificador ha acordat atorgar quatre premis. Atentent a la igualtat en les puntuacions,  aquests premis es qualifiquen com a dos primers premis i dos segons premis.
  • Els dos primers premis corresponen a les contrasenyes UA643KXOV819OQ, que han obtingut respectivament 49,9 i 49,8 punts (sobre la màxima puntuació possible de 50 punts)
  • Els dos  segons premis corresponen  a les contrasenyes TN539VD BO495EF, que han obtingut respectivament 49,5 i 49,4 punts.
 • El jurat també acorda fer una menció de participació destacada de les quatre persones que han superat els 45 punts (amb contrasenyes   EP966YD, OK599ID, QB753DR, OT751WM i puntuacions respectives 48,9, 48,4, 46,4 i 45,2 punts, respectivament.

 • Consultada la base de dades de participació es fan públics els noms de les persones més destacades en aquest concurs.

Relació de persones premiades en la IX Olitele

Primers premis,
Jordi Rodríguez Manso, 1r de batxillerat; Aula Escola Europea (Barcelona)  i
Iñaki Garrido Pérez, 2n de batxillerat; Institut Jaume Vicens Vives (Girona)

Segons premis,
Pau Autrand Caballero,
1r de batxillerat; Aula Escola Europea (Barcelona)  i
Jan Olivetti Auladell,
1r de batxillerat; Aula Escola Europea (Barcelona).

Els premis es repartiran en el context d'un acte solemne, el mes de maig de 2016 (en data que oportunament s'anunciarà i s'enviarà la invitació personalitzada), juntament amb tots els premis dels concursos individuals de resolució de problemes que organitza la SCM.

Relació de persones amb menció honorífica en la VIII Olitele

Martí Oller Riea, 2n de batxillerat; Institut Jaume Vicens Vives (Girona),
Jordan Ortiz Thorogood, 2n de batxillerat; Salesians de Sarrià (Barcelona),
Weijie Chen, 1r
de batxillerat; Institut Jaume Vicens Vives (Girona)
Cristina Blázquez Jofra,
2n de batxillerat; Jesús Maria-Sant Andreu (Barcelona),

Properament  es publicarà la relació de persones concursants que han superat els 35 punts i una estadística detallada del concurs.

Ja es poden consultar les puntuacions individuals de tot el concursTots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.      per contactar amb l'organització.

Calendari del concurs i accés als enunciats i formularis

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
(cal contrasenya)
i per accedir als formularis de resposta actius
0 2 punts 22  d'octubre 3 de novembre Enunciat
Termini tancat
1 2 punts 30 d'octubre 9 de novembre
Enunciat
Termini tancat

2 3 punts 30 d'octubre
9 de novembre
Enunciat   
Termini tancat
3 3 punts 6 de novembre 16 de novembre Enunciat 
Termini tancat
4 4 punts  6 de novembre 16 de novembre Enunciat 
Termini tancat
5 (**) (7 punts) 13 de novembre 23 de novembre Enunciat
Termini tancat
6 4 punts  20 de novembre 30 de novembre
Enunciat
Termini tancat
7 3 punts 20 de novembre 30 de novembre
Enunciat
Termini tancat
8 4 punts 27 de novembre 9 de desembre Enunciat
Termini tancat
9
4 punts
27 de novembre 9 de desembre Enunciat
Termini tancat
10 (**) (7 punts) 4 de desembre 15 de desembre Enunciat
Termini tancat
11 (**) (7 punts) 4 de desembre 15 de desembre
Enunciat
Termini tancat

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.

per contactar amb l'organització
Està previst publicar les puntuacions finals i relació de premis com a més tard el dia 10 de gener de 2016.

La SCM convoca, per nové any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà des de la convocatòria fins a mitjans de desembre, d'acord amb les instruccions següents:Instruccions per al desenvolupament del IX concurs Olitele
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat del Batxillerat o de cicles formatius de FP de centres escolars de Catalunya. Tanmateix, excepcionalment, també hi poden participar alumnes d'ESO. 
  • La participació en aquesta activitat telemàtica IX Olitele és del tot independent de la participació en la fase catalana de l'Olimpíada Matemàtica.
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • L'activitat consta de 12 problemes.
  • Hi ha 9 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent.  En algun cas es demanarà una expressió literal que no s'avaluarà automàticament; se'n rebrà la valoració  unes hores després d'haver enviat la resposta. També en aquest cas es podrà disposar d'un segon intent.
  • Per als altres tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
 • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (un dilluns, 10 dies després).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
 • Consulta de les puntuacions obtingudes.
  Quan escaigui trobareu en aquesta pàgina l'enllaç a un formulari que permetrà comprovar les puntuacions individuals en cada moment.

 • Valoració final de l'activitat i premis.
  En aquesta pàgina web, a principis de gener.  Els premis (un màxim de 3) consistiran en material electrònic o informàtic.En el formulari d'inscripció es demanava la resposta al  Problema 0 (problema de 2 punts), que s'enuncia tot seguit:
Considereu el polinomi  P(x) = (−1 − 3x + 3x2)25 · (1 + 3x − 3x2)26.
Si efectuem tots els productes i sumes resulta un polinomi de grau 102.
Quin és el valor de la suma dels 103 coeficients de P(x)?

informació 52 Olimpíada