IX Olitele. (Concurs telemątic SCM)
Problema 8 del concurs. Problema de 4 punts
     


Per entrar el valor exacte de R/r que es demana en el problema

Contrasenya de participació  

Valor exacte de R/r