Ara són les 11:50:49 del dia 25/06/24

     IX Olitele. (Concurs telemątic. SCM)
Problema 4 del concurs telemątic. Problema de 4 punts
     


Es demana que calculis quants subconjunts (no buits) podem triar del conjunt  {1, 2, 3, . . . , N}  de manera que la suma de l’element més petit del subconjunt i l’element més gran del subconjunt sigui N + 1?

En el formulari de resposta se't demanarą una fórmula per a N parell i una altra per a N senar i la puntuació del problema s'atorgarą per meitats..
Allą trobarąs les indicacions sobre les regles sintąctiques amb quč caldrą escriure les fórmules;  corresponen a la sintaxi adequada perquč el llenguatge  PHP 5.3  les interpreti correctament.