Ara són les 04:06:56 del dia 01/10/23

     IX Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 1 del concurs telemàtic. Problema de 2 punts
     


La suma d'uns quants nombres naturals consecutius és 10.000. Busqueu totes les solucions que pot tenir la llista d'aquests nombres.