Ara són les 05:15:02 del dia 01/10/23

     IX Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 9 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     


En les loteries del tipus 6/49 es trien un subconjunt de sis nombres enters diferents del conjunt {1, 2, 3, ..., 47, 48, 49}.
a) Quina és la probabilitat que en un
sorteig de la loteria 6/49 surti una selecció que tingui exactament 5 nombres consecutius?  (per exemple  {3,11,12,13,14,15})
b) Quina és la probabilitat que surtin exactament 4 nombres consecutius, un altre més petit que aquests quatre i un altre més gran que els quatre que són consecutius?  (per exemple  {23,34,35,36,37,44})  


Sobre la loteria 6/49
En aquest tipus de sortejos el que interessa és el conjunt dels nombres que han sortit.
És clar que quan es fa el sorteig es treuen les sis boles una després de l'altra però no té cap transcendència l'ordre en què han sortit els nombres; de fet aquest ordre no es publica com a resultat del sorteig.
Així doncs, si surten les boles  11,15,3, 14, 12, 13  el que es publicarà com a resultat del sorteig és {3,11,12,13,14,15}, el primer exemple que hem donat.
Així heu de pensar-ho per a establir la solució d'aquest problema.