Ara són les 04:42:43 del dia 01/10/23

     IX Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 8 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     


Tenim tres cercles iguals tangents dos a dos.
Dibuixem dos cercles que són tangents als tres cercles anteriors com es veu a la figura.

Si  r  i  R són els radis d'aquests dos cercles (r el radi del cercle que és tangent “per dintre de la figura”, i R el radi del que ho és “per fora”, serà r < R) es demana que calculis
el valor exacte de la relació  R/r.