IX Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2015)
Problema 11 i últim del concurs

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)