Concurs Cangur de relats matemàtics

Convocatòria de la divuitena edició (2022)


Des de l'any 2005 es convoca anualment aquest concurs, en què poden participar al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat.

El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques i han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".

El termini de presentació d'originals acaba el dia de Sant Jordi de cada any.

El jurat valora les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa) i l'originalitat del conte, i també en especial com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.

Les bases concretes de cada edició especifiquen el nombre i qualitat dels premis, que com a màxim són un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.

Els premis es reparteixen en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i d'altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària.


Informació de cada edició i accés als relats destacats pel jurat