XVI Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XXV-Cangur de la SCM es convocar, amb les bases que es podeu llegir en aquesta pàgina,  la setzena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Ara són les 12:09:40 del dia 29/05/20


Formulari per a enviar relats per al concurs


Bases del concurs
 1. Poden participar en aquest concurs alumnes de 3r o 4t d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat de l'àmbit geogràfic on es desenvolupa el Cangur de la SCM (en les seves tres convocatòries paral·leles.).
 2. La participació serà preferentment individual. Excepcionalment e spot ademetre un relat d'autoria col·lectiva.
 3. Cada participant només pot enviar un relat al concurs.
 4. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 5. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 6. Els relats han de ser originals, redactats especialment per a aquest concurs. Tampoc no poden ser recreacions o adaptacions de relats anteriors, ni de la persona que presenta el relat ni d'altri. .
 7. Els relats s'han de presentar en format .pdf  mitjançant el formulari que s'enllaça des d'aquí i han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 8. El termini de presentació d'originals  acaba el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2020Allargat fins el dia 30 d ejuny
 9. El jurat, designat per la SCM,  valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa), l'originalitat del relat i, molt en especial, com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 10. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
 11. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del XXV Cangur i altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària, el dia 25 de maig de 2020, al Palau de Congressos de Montjuic, a Barcelona..
 12. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 13. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.


Informació de les edicions anteriors

Contacte amb l'organització  concursosscm@gmail.com o bé .  cangurscm@gmail.com