V Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XIV-Cangur de la SCM es va convocar la cinquena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques

d'acord amb les bases que es poden consultar.


Es fa públic el veredicte del V Concurs de relats Cangur .

El jurat del cinquè Concurs de Relats-Cangur ha analitzat la qualitat dels treballs participants i ha acordat proposar a la SCM:

 • Que s'atorgui un primer premi i dos accèssits:
  • El primer premi correspon al relat presentat amb el lema "Victòria", corresponents al grup d'alumnes d'ESO.
  • Els accèssits (ex aequo) corresponen als relats següents:
   • El que es va presentar amb el lema "Memòries", corresponent al grup d'alumnes de batxillerat.
   • El que es va presentar amb el lema "Última esperança", corresponent al grup d'alumnes de batxillerat.

 • Que es publiqui a la web una selecció dels relats que han concursat.

Barcelona, 15 de maig de 2009


Primer premi

 • El lema "Victòria" correspon al relat presentat amb el títol de OCangur, del qual és autora Júlia Alsina Oriol, alumna de 3r d'ESO de l'IES Jaume Callís de Vic. Podeu llegir-lo

Accèssits

 • El lema "Memòries" correspon al relat presentat amb el títol de Memòries d'una vida imperfecta, del qual és autora Marina Chillon i Moyà, alumna de 2n de BTX de l'IES Terres de Ponent, de Mollerussa. Podeu llegir-lo
 • El lema "Última esperança" correspon al relat presentat amb el mateix títol de Última esperança, del qual és autora Clara Pérez Ràfols, alumna de 1r de BTX del Col·legi de Madres Concepcionistas, de Barcelona. Podeu llegir-lo

La nostra enhorabona! Que es fa extensiva a tots els xics i xiques, al·lots i al·lotes, nois i noies que han participat.


Acte d'entrega de premis

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dia 25 de maig de 2009, a les 7 de la tarda a l'Auditori (Àgora Rubió i Balaguer) del Campus de la Ciutadella de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), a Barcelona. Presidirà l'acte el Molt Honorable senyor José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya.

 • Totes les persones convidades a l'acte rebran la targeta d'invitació al seu centre. La invitació es fa extensiva a la seva família i representants del seu centre.

Properament des d'aquesta mateixa pàgina es podrà accedir als relats premiats i als altres que el jurat ha tingut en consideració especial.


Es fa pública la relació de persones autores dels relats que s'han rebut a scm@iec.cat.

RELATS PRESENTATS PER ALUMNES DE BATXILLERAT

 • Paula Alonso Calvo. Col·legi Nostra Senyora de Montesion, Ciutat de Mallorca. 2BTX
 • Alba Alquezar Pitarch. IES Narcís Oller.Valls 1BTX
 • Marc Barrachina Alcántara. IES Narcís Oller.Valls 1BTX
 • Judit Campos Barberà. IES Narcís Oller. Valls 1BTX
 • Marina Chillon i Moyà. IES Terres de Ponent. Mollerussa. 2BTX
 • Marta Linares Fuella. IES Narcís Oller. Valls. 1BTX
 • Berta Llevadot Carulla. IES Samuel Gili i Gaya.Lleida 1BTX
 • Juana Moll Torres i Joana Coll Gomila IES Maria Àngels Cardona. Ciutadella. 1BTX
 • Clara Pérez Ràfols. MM. Concepcionistes.Barcelona. 1BTX
 • Marina Planelles Orozco. IES Montserrat de Barcelona. 1BTX
 • Diego Rita Espada. Colegi Sant Francesc. Ciutat de Mallorca. 2BTX
 • Silvia Roca Martí. IES Narcís Oller. Valls. 1BTX
 • Ingrid Silva Artacho. Institut Narcís Oller. Valls. 1BTX

RELATS PRESENTATS PER ALUMNES D'ESO

 • Glòria Macià Muñoz. IES Escola Industrial d'Arts i Oficis. Sabadell. 3ESO
 • Jordi Font i Reverter. Escola Pia Balmes. 3ESO
 • Júlia Alsina Oriol. IES Jaume Callís. Vic. 3ESO
 • Marta Rodríguez Quesada. IES Castelló d'Empúries. 3ESO
 • Natàlia Sellés. IES Castelló d'Empúries. 3ESO
 • Natàlia Varela. IES Castelló d'Empúries. 3ESO
 • Joana Rodríguez Montolio. Escola Canigó. L'Hospitalet de Llobregat. 4ESO
 • Raquel Satorres Serrano.Asunción de Nuestra Señora. Barcelona. 4rt ESO
 • Jordi Vila Pérez. IES Alexandre Deulofeu. Figueres. 4ESO
 • Maria Bauzà Villalonga. IES Maria Àngels Cardona. Ciutadella. 4ESO

Bases del concurs de relats matemàtics Cangur-SCM

 1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat.
 2. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 3. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 4. Els relats s'han de presentar en format electrònic i han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 5. Els originals s'han d'enviar per correu electrònic a scm@iec.cat. En el cos del missatge s'han de fer constar el lema i les dades personals de l'autor, l'autora o els autors del relat (nom i cognoms, centre escolar, nivell escolar i adreça de correu electrònic; aquestes dades estaran protegides d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i l'autorització de què parla el punt 10 d'aquestes bases.
 6. El termini de presentació d'originals acaba el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2009.
  El dia 24 d'abril es farà pública la relació dels treballs rebuts; si alguna persona havia enviat un treball per participar en el concurs i no apareix en la llista de treballs rebuts, tindrà un terrmini de tres dies per reenviar el seu relat.
 7. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa) i l'originalitat del conte, i també en especial com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 8. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
 9. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i d'altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària. Oportunament s'anunciarà en què consisteix el premi, que es procurarà que sigui anàleg als primers premis o premis de categoria A o B Cangur.
 10. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 11. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables.
 12. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.