XII Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XXI-Cangur de la SCM es va convocar  la dotzena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Ara són les 15:31:00 del dia 25/03/23


Es poden consultar les bases del concurs i la composició del jurat

El jurat del dotzè Concurs de Relats-Cangur ha acordat:

Barcelona, 12 de maig de 2016


Primer premi

Accèssit


Acte d'entrega de premis

L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el dia 25 de maig de 2015, a les 6 de la tarda, a la sala Arnau de Vilanova, al centre de convencions de l'Hotel Campus,  Universitat Autònoma UAB, a Bellaterra,  en el marc de l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres activitats de la SCM.


Accès als relats que el jurat ha seleccionat per publicar  (cliqueu a la contrasenya per accedir al relat)
RY68JIE   Margalida Fontcuberta Rigo IES Santanyí Santanyí 3r ESO A la naturalesa hi ha...
CS94NKE   Adam Maijó Frígola (accèssit) Institut Escola
Mare de Déu del Portal
Batea 3r ESO Zero, un nombre o un símbol
TR94KMB   Marina Travé Castells La Salle Girona 1r Batx Aga
HJ87CSB   Martí Oller Riera (primer premi) Institut Jaume Vicens Vives Girona 2n Batx Amor exponencial
YU27GRB   Josep Bataller Umbert La Salle Bonanova Barcelona 2n Batx Odissea espacial
VB21OIB   Víctor Peris Yagüe  (accèssit)
Aula Escola Europea Barcelona 2n Batx Math ERROR
SU65QQB   Andrea Gastón Codony Aula Escola Europes Barcelona 2n Batx Tot es veu diferent des d'una altra perspectivaBases del concurs
  1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat. Cada persona participant pot enviar només un relat al concurs.
  2. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
  3. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
  4. Els relats s'han de presentar en format .pdf  des d'una palicació, que durant el termini de presentació de relats estarà accessible en aquest apàgina, ii han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
  5. El termini de presentació d'originals comença el dia 10 de març de 2016 i acaba el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2016.
  6. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa), l'originalitat del relat i, molt en especial, com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
  7. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
  8. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària. Oportunament s'anunciarà en què consisteix el premi, que es procurarà que sigui anàleg als primers premis o premis de categoria A o B Cangur.
  9. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
  10. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Informació de les edicions anteriors

Contacte amb l'organització  concursosscm@gmail.com o bé .  cangurscm@gmail.com