IX Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XVIII-Cangur de la SCM es va convocar  la novena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Es poden consultar les bases del concurs i la composició del jurat.  


Es fa públic el veredicte que ha emès el jurat.


El jurat del novè Concurs de Relats-Cangur ha acordat proposar a la SCM:
 • Que s'atorgui un primer premi i un accèssits:
  • El primer premi correspon al relat emmagatzemat amb la contrasenya LI25TYE i presentat amb el lema "L'ull d'Horus" per un dels participants del grup d'alumnes de l'ESO
  • L'accèssit correspon al relat emmagatzemat amb la contrasenya IK36UXB i presentat amb el lema "Les matemàtiques  són la gimnàstica de l'esperit" per un dels participants del grup d'alumnes de batxillerat.
 • Que es publiqui a la web una selecció dels relats que han concursat.

Barcelona, 4 de maig de 2013


Primer premi

 • El lema "L'ull d'Horus" correspon al relat presentat amb el títol La cambra de Thot, del qual és autor Ferran Capell i Pascual, alumne de tercer d'ESO del Col·legi Claver, de Lleida.

Accèssits

 • El lema  "Les matemàtiques  són la gimnàstica de l'esperit" correspon al relat presentat amb el  títol La bola de neu del qual és autor Marc Felipe i Alsina, alumne de segon de Batxillerat de l'Institut Jaume Vicens Vives, de Girona. 

La nostra enhorabona pels premis! 


Acte d'entrega de premis

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dia 16 de maig de 2013, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona,  en el marc de l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres activitats de la SCM.

 • Ja s'ha enviat la targeta d'invitació als alumnes premiats en aquest concurs. La invitació es fa extensiva a la seva família i representants del seu centre.

Accès als relats seleccionats pel jurat


Núria Bargués Coma    (
Institut Ponts, Ponts, 3r ESO) Esforç=Treball
Ferran Capell i Pascual    (Col·legi Claver,  Lleida,  3r ESO) La cambra de Thot Primer Premi
Sara Eltayeb Ferrer   (IES Veles e Vents, Grau de Gandia, 1r Batx). La perfecció d'un món imperfecte
Marc Felipe i Alsina   (Institut Jaume Vicens Vives, Girona, 2n Batx) La bola de neu Accèssit

Roger Solanellas Griso    (Institut Fontanelles, Les Borges del Camp,  4t ESO) Una vida de paper quadriculat
Janet van der Graaf Mas  (Escola Arrels II,  Solsona, 3r ESO) El codi

Ara són les 17:01:10 del dia 01/10/22

Bases del concurs de relats matemàtics Cangur-SCM
 1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat. Cada paticipant pot enviar només un relat al concurs.
 2. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 3. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 4. Els relats s'han de presentar en format .pdf  i han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 5. Els originals s'hauran d'enviar mitjançant un formulari informàtic des d'aquesta pàgina. Es podrà llegir per pantalla un comunicat de recepció del relat presentat, amb indicació de la contrasenya assignada per si es vol fer alguna consulta.
 6. El termini de presentació d'originals acaba el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2013.
 7. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa) i l'originalitat del conte, i també en especial com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 8. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
 9. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i d'altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària. Oportunament s'anunciarà en què consisteix el premi, que es procurarà que sigui anàleg als primers premis o premis de categoria A o B Cangur.
 10. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 11. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Relació de persones que han enviat un relat per al concurs

Acabat el termini de presentació d'originals per al IX Conurs de Relats Cangur es fa pública la relació de persones que han enviat un relat mitjançant el formulari de paticipació escaient.

Alumnes de Batxillerat
 
Sara Eltayeb Ferrer   (IES Veles e Vents, Grau de Gandia, 1r Batx)
Marc Felipe i Alsina   (Institut Jaume Vicens Vives, Girona, 2n Batx)
Albert Insúa i Salcedo    (M.M.Concepcionistes, Barcelona, 1r Batx)

Alumnes de l'ESO
 Núria Bargués Coma    (
Institut Ponts, Ponts, 3r ESO)
Adrià Baró i Corral  (Col·legi Mirasan, Lleida, 3r ESO)
Ferran Capell i Pascual    (Col·legi Claver,  Lleida,  3r ESO)
Daphne Jumilla Lorenz    (Institut Fontanelles, Les Borges del Camp, 4t ESO)
Roger Solanellas Griso    (Institut Fontanelles, Les Borges del Camp,  4t ESO)
Janet van der Graaf Mas  (Escola Arrels II,  Solsona, 3r ESO)

Si alguna altra persona creu que havia enviat relat i que hi ha hagut alguna anomalia informàtica en la recepció té fins el dia 27 d'abril per notificar-ho al secretari del Jurat (agoma@xtec.cat)

Contacte amb l'organització.  agoma@xtec.cat