XV concurs Olitele
de resolució de problemesper a contactar amb l'organització

Novetat: podeu consultar les puntuacions del problema 11 i les finals

Algunes dades estadístiquesResultats del concurs

La coordinació de la XV Olitele, després d'incorporar a la base de dades les valoracions dels problemes 10 i 11 i d'analitzar les puntuacions finals que en resulten, ha proposat a la SCM, que hi ha donat el seu acord:
 • atorgar cinc primers premis, a les persones que han superat els 49 punts sobre el màxim de 50 del concurs.
 • atorgar diploma de menció als concursants amb  45 punts o més
 • publicar a la web els noms dels que superen els 40 punts

Premis de la XIV Olitele


Amb 49,6 punts, Abel Salinas Sellas    
alumne de 2n de batxillerat d'Aula Escola Europea, de Barcelona,;

amb 49,5 punts, Helena Folia Cots   
alumna de 1r de batxillerat d'Aula Escola Europea, de Barcelona,

i amb 49,1 punts, ex-aequo

Raquel Trull Báguena, Roger Bargalló Roselló i
Vittorio Scarani,
alumnes de 2n de batxillerat de l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona

Mencions especials de la XIV Olitele

Amb 48,1 punts,  Hugo Lladró Prats,  alumne de 2n de batxillerat de l'IES Francisco Figueras Pacheco d'Alacant             
David Xifré Palacios
,  alumne de 2n de batxillerat  de l'institut Gabriel Ferrater i Soler  de Reus                
Amb 47,5 punts   Guillem Pastor Salvador
, alumne de 1r de batxillerat  de l'institut Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès

Amb 46,9 punts   Adriana Aguiló Martínez,
alumna de 1r de batxillerat d'Aula Escola Europea, de  Barcelona           
Amb 46,4 punts   Alèxia Escudero Ribó,
alumna de 1r de batxillerat  de l'Institut Hug Roger III  de Sort                
Amb 46,3 punts   Amal Dokkar El Hamoudi,
alumna de 1r de batxillerat  d'Aula Escola Europea, de Barcelona           

Amb 45,7 punts   Pol de los Santos Subirats,
  alumne de 2n de batxillerat de l'Institut Jaume Vicens Vives, de  Girona,  que mereix un esment especial perquè és el concursant amb una puntuació global més alta en la suma dels tres problemes "d'explicar"        
Amb 45,1 punts   Candela Hernández Domingo,
alumna de 2n de batxillerat de la International School SEK-Catalunya de   La Garriga 
Amb 45 punts, Martí Roé Castillo, alumne de 1r de batx. de l'Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès;

La relació d'altres concursants que han superat els 40 punts en la XV Olitele la componen.
amb 43,5 punts, Nel·la Serrats i Solà, alumna de 1r batx. de l'Institut Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès; amb 42,7 punts, Joan Borja Cortés, alumne de 2n de batx. de l'IES Bellaguarda d'Altea; amb 42,7 punts, Pablo Vega Medrano, alumne de 1r de batx. de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; amb 42,1 punts, Arnau Pino Jacomet, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Montilivi, de Girona, i amb 40,9 punts, Adam Bouazza, alumne de 1r de batx. a l'I.E. Melchor de Jovellanos, d'Alhucemas, al Marroc. • Volem fer arribar una felicitació ben efusiva al conjunt de concursants,
i alhora celebrem la diversitat geogràfica de les poblacions que apareixen en les llistes i, en aquest aspecte, és important de comentar que les persones premiades d'Aula Escola Europea i de l'Institut Jaume Vicens Vives  procedeixen de diversos punts de Catalunya i gaudeixen en aquests centres, d'una beca de la Fundació Cellex, entitat que dona suport i patrocini a aquest concurs.Convocatòria del concurs

 • La SCM va convocar, per quinzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L'activitat e sva desenvolupar durant els mesos de novembre i desembre de 2021, amb la darrera entrega ja el mes gener de l'any 2022.

 • La XV Olitele ha constat de 13 problemes, amb una puntuació màxima de 50 punts
   • El  problema 0, del qual s'havia d'enviar la resposta amb el formulari d'inscripció
   • Uns altres 9 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 13 del concurs s'havia  enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.

Problema 0 (problema de 2 punts)
 • Es representa amb |r| el valor absolut del nombre real r.
Calculeu quants nombres enters són solució de la inequació 
 • D'aquest problema s'ha d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció.  Si no s'envia la resposta correcta es pot fer un segon intent amb el formulari adequat, ja amb la contrasenya de participació.
Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Enunciats
Termini de resposta
i formularis per a enviar-la
0 2 punts 25 d'octubre Enunciat problema 0
15 de novembre
Tancat el termini
1 2 punts 12 de novembre
Enunciat problema 1
22 de novembre.
Tancat el termini
2 3 punts 12 de novembre
Enunciat problema 2
22 de novembre
Tancat el termini
3 2 punts 19 de novembre Enunciat problema 3 29 de novembre
Tancat el termini
4
3 punts  19 de novembre Enunciat problema 4 29 de novembre
Tancat el termini
5
3 punts
26 de novembre
Enunciat problema 5 9 de desembre
Tancat el termini
6
4 punts
26 de novembre
Enunciat problema 6 9 de desembre
Tancat el termini
7 (**) (7 punts) 30 de novembre
Enunciat problema 7
13 de desembre
Tancat el termini per a enviar el PDF
8
4 punts 10 de desembre
Enunciat problema 8 20 de desembre
Tancat el termini
9
4 punts
10 de desembre
Enunciat problema 9 20 de desembre
Tancat el termini


Per una raó organitzativa finalment els dos darrers problemes es publicaran el mateix dia. S'ha allargat uns dies el termini de lliurament, que serà també coincident per als dos problemes.
Disculpeu els canvis!!!

10 (**) (7 punts) 23 de desembre Enunciat problema 10

17 de gener
Tancat el termini
11 (**) (7 punts) 23 de desembre
Enunciat problema 11

17 de gener
Tancat el termini


Esperem que als voltants de final de mes es publicarà la puntuació final de l'olitele.
12
2 punts
23 de desembre.
Enunciat per a desitjar-vos
Bon any 2022.

Enunciat problema 12

17 de gener
Tancat el termini

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


Algunes dades estadístiques.
 • Inscripció i problema 0.  172 inscrits.  157 encerts al primer intent; 9 al segon intent
 • Problema 1: 138 respostes.  87 encerts al primer intent; 23 al segon intent.
 • Problema 2: 140 respostes.  132 encerts al primer intent; 5 al segon intent.
 • Problema 3: 116 respostes.  99 encerts al primer intent; 13 al segon intent.
 • Problema 4:  97 respostes.  76 encerts al primer intent; 10 al segon intent.
 • Problema 5: 108 respostes. 101 encerts al primer intent; 6 al segon intent.
 • Problema 6:   96 respostes.  79 encerts al primer intent; 7 al segon intent.

   • Fins aquí hi ha 31 concursants amb el màxim de 19 punts; 10 amb 18 punts i uns altres 15 amb 17 punts o més.

 • Problema 8.  A partir d'unes peticions s'ha fraccionat l'avalaució: 1 punt per a l'apartat a); 3 punts per a l'apartat b).
                     86 respostes.  53 encerts dels dos apartats al primer intent.  14 amb 2,5 punts;
                     1 concursant amb 2 punts; 10 amb 1 punt;  un concursant amb 0,5 punts.
 • Problema 9. 85 respostes, de les quals 75 encerts al primer intent i 7 al segon intent.
 • Problema 12. 62 respostes.  58 encerts al primer intent; 4 al segon intent.

   • Del conjunt de  problemes de resposta tancada hi ha 14 concursants amb el màxim de 29 punts; 7 amb 28 punts i uns altres 9 amb 26 punts o més.

 • Problema 7.  Un equip format per 2 professors de secundària, i dues persones jubilades de la docència a secundària  ha procedit a l'avaluació i s'ha fet la mitjana de les puntuacions, arrodonida al primer decimal cap amunt.
  • Tot i que es puntua sobre 7 punts, el  jurat ha acordat distingir cinc concursants amb una puntuació de 7,1 pel fet d'emprar amb molta elegància recursos elementals o per la claredat i concisió de l'explicació i l'ús apropiat d'altres procediments. Una felicitació molt efusiva!
  • A part dels anteriors hi ha set concursants amb una puntuació de 7, cinc concursants  amb un 6,9, tres amb 6,8 i encara uns altres onze  amb 6 o més.   Molt bé!!!
  • La mitjana de les puntuacions atorgades  és de 4,45 punts, que cal valorar de manera excel·lent.

 • Problema 10.  Un equip format per un professors de secundària, i tres persones jubilades de la docència a secundària  ha procedit a l'avaluació i s'ha fet la mitjana de les puntuacions, arrodonida al primer decimal cap amunt.
  • Tot i que es puntua sobre 7 punts, el  jurat ha acordat distingir un concursants amb una puntuació de 7,1 pel conjunt de les idees exposades en la resposta. Una felicitació molt efusiva!
  • A part de l'anteriors hi ha dos concursants amb una puntuació de 7, set altres concursants amb una puntuació de més de 6,5,  i encara uns altres sis  amb 5 punts o més. 
  • La mitjana de les puntuacions atorgades  és de 4,44 punts. Molt bé!!!


Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

 Previ:  El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avaluació dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions
 • Cadascun dels problemes l'avaluaran quatre o cinc persones, professores o professors universitaris o de secundària, en actiu o jubilats. A partir dels criteris generals que s'apliquen en concursos de resolució de problemes matemàtics, cada persona aporta el seu propi punt de vista i posa la seva puntuació. Després es fa la mitjana de puntuacions i s'arronodeix, cap a dalt, al primer decimal.
 • Per als criteris d'avaluació es té en compte com a idea bàsica la que s'indica en les instruccions per a la tramesa del document de resposta, a saber: :
  • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució indicada.
  • L'absència total o molt accentuada de redacció (cosa que es pot observar en determinades respostes) s'entèn que no s'adiu amb la indicació anterior. Així mateix una excessiva faramalla en els prolegòmens de l'explicació o l'ús de recursos excessivament sofisticats es pot entendre com una pèrdua de precisió.
  • Hem de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent  d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta i precisa que l'altre,  o amb raonaments conceptualment més interessants, la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats", i que en concursos com aquest una puntuació de 6 o més ja s'ha de considerar una valoració ben bona.www.cangur.org