Ara són les 17:34:10 del dia 30/11/23

     XV Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 3 del concurs telemàtic. Problema de 2 punts
     Per a triar un element del conjunt A = {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 14, 15}  executem el procediment següent:
Calculeu quins han de ser els valors mínims que poden tenir z i u perquè els 15 elements de A tinguin tots la mateixa probabilitat de ser escollits.