Ara són les 17:36:49 del dia 30/11/23

     XV Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 1 del concurs telemàtic. Problema de 2 punts
     


Tenim les cinc peces de la figura següent i el tauler que també s'hi mostra. :
           


Hi ha diverses maneres per a situar les cinc peces de manera que omplin el tauler. Tot seguit se'n mostren tres exemples:

a)  De quantes maneres diferents podem situar les cinc peces perquè omplin el tauler,
que sempre considerarem situat amb la mateixa orientació?
Nota: tot i que amb rigor absolut es podria arribar a pensar que la figura del quadradet es pot situar de quatre maneres en una cel·la, no ho farem així sinó que pensarem que és indistingible posar-lo d'una manera o d'una altra, que sempre es veu igual, i es demana que ho compteu així.

b)  En quantes de les situacions anteriors la peça del quadradet queda en la cel·la central del tauler,  com en el tercer exemple que hem mostrat?