XV Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 21-22)
Problema 7
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]


Sobre la diagonal d'un quadrat es construeixen tres quadrats tal i com es mostra a la figura següent:
               
Si l’àrea del quadrat central és la suma de les àrees dels altres dos:
         
raoneu amb tot detall i precisió quant mesura l’angle
𝛼.