XV Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 21-22)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]Volem analitzar quines estructures geomètriques pot tenir un conjunt de punts del pla amb la propietat que si calculem totes les distàncies entre qualsevol parell de punts del conjunt només resultin dos valors.

a) Comencem pels conjunts de tres punts. Si han de ser tres punts alineats, raona que el conjunt format pels extrems i el punt mitjà d'un segment compleix la propietat i en cap altre cas es compleix la propietat.

b) Pensem ara en els vèrtexs d'un triangle. Si agafem tres punts que són vèrtexs d'un triangle equilàter, aquest conjunt de punts no compleix la propietat, perquè només apareix una distància. Raoneu si hi ha algun triangle que el conjunt format pels seus vèrtexs compleixi la propietat.     

c) Estudia quines estructures poden tenir els conjunts de 4 punts del pla que compleixin la propietat. Intenta indicar un camí per a trobar-les, dibuixa-les i justifica que compleixen la propietat.

d) Repeteix l'apartat anterior per a conjunts de 5 punts.