XIV concurs Olitele
de resolució de problemes

per a contactar amb l'organització

Consulta individual de les puntuacions

Dades estadístiques


Convocatòria i instruccions
 • La SCM convoca, per catorzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XIV concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de l'ESO. En aquest cas convé que els ho hagi suggerit una professora o d'un professor del centre i que tinguin present quins són els destinataris a que s'adreça prioritàriament el concurs. .
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XIV Olitele, pot donar idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .

  • Termini d'inscripció: fins el dia 16 de novembre.  Enllaç al formulari d'inscripció
   • Hi ha un "problema 0", del qual cal enviar la resposta amb el formulari d'inscripció . Idealment la resolució us haurà d eprotar a sumar una progressió aritmetica. Veureu que a l'enunciat apareix un  +2021. Esperem que realment l'any 2021 pugui ser ben positiu per a tothom.
    • No és necessari, ni molt menys,  que la resposta sigui correcta per a seguir participant en el concurs. En cas de resposta errònia es disposa d'un segon intent per a respondre el problema 0 però, sigui com sigui, ja es disposa de la contrasenya per a la participació en el concurs.  
    • Si es fa la inscripció el darrer dia, el possible segon intent s'hauria de fer el mateix dia. Excepcionalment es deixarà fins el dia 17 de novembre a les 12 hores.

  • La XIV Olitele consta de 12 problemes
   • A més del problema 0, ja comentat:..
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • er facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (habitualment un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini; amb un parell d'excepcions).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


  Enunciat del problema 0.

  Calculeu el valor de
   

  • Aquest "problema 0" és el primer problema del concurs.  Haureu de donar la resposta com un nombre natural, sense separador de milers.
  •  L'encert dóna 2 punts, o, en cas d'encert al segon intent dóna 1 punt.
  • És bo de saber que encara que no s'encerti el problema 0, naturalment que es pot continuar la participació en el concurs.


Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta
0 2 punts 28 d'octubre 16 de novembre Enunciat
Termini de resposta tancat

1 2 punts 13 de novembre
23 de novembre
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
2 3 punts 13 de novembre
23 de novembre
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
3 2 punts 20 de novembre 30 de novembre Enunciat
Formulari per  enviar la resposta
4
3 punts  20 de novembre 30 de novembre Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
5
3 punts
27 de novembre
8 de desembre

6
4 punts
27 de novembre
8 de desembre

7 (**)
(7 punts)
27 de novembre 14 de desembre

8
4 punts 11 de desembre
21 de desembre

9
4 punts
11 de desembre
21 de desembre
10 (**) (7 punts) 18 de desembre 7 de gener

11 (**) (7 punts) 18 de desembre
7 de gener

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


Dades estadístiques

Inscripció i problema 0
 • 183 inscripcions
 • 168 encerts, 156 al primer intent i 12 al segonwww.cangur.org