Ara són les 02:15:50 del dia 24/11/20

     XIV Olitele. (Concurs telemātic. SCM)
Problema 2 del concurs telemātic. Problema de 3 punts
     L’ārea ombrejada a la figura següent es pot escriure com  a· per a un nombre enter a.

Quin és el valor de a?

Nota: se suposa que la logitud 12  estā donada en unes certes unitats i l'ārea s'expressa en aquestes mateixes unitats quadrades.