XIV Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2020)
Problema 11
(que atorga un màxim de 7 punts entre els dos apartats: 3+4 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució dels dos problemes que e splantegen.


Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]
En aquest problema volem fer constar que l'ús de calculadors simbòlics per a càlculs repetitius és perfectament raonable, sempre que  es faci constar.
Tanmateix també s'ha de tenir ben present que arribar de manera creativa al resultat d'un càlcul sempre donarà més punts que un càlcul fet a màquina.
      Apartat 2.
     Ara considerem l'expressió algebraica
  
      Es demana que raoneu quin és el recorregut dels valors que pren aquesta expressió amb la condició que