XIV Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2020)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema
i en aquest cas el jurat es pot reservar la possibilitat d'unes dècimes de puntuació suplementària per alguna idea de generalització del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]
Noteu quel'enunciat no diu "termes consecutius d'una progressió" sinó que cal pensar-ho en geenral: s'ha de veure que que no poden ser termes qualssevol d'una progressió..