Ara són les 10:50:07 del dia 17/01/21

     XIV Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 8 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     Tenim una moneda que no està ben equilibrada: la probabilitat de treure cara amb aquesta moneda és p.
Si la tirem 6 vegades enlaire successivament, quina és la probabilitat de treure,com a mínim, 4 cares seguides?

Nota: la resposta és un polinomi en p. En el formulari de resposta es demanarà el grau del polinomi i la llista dels coeficients ordenats, començant pel del terme de grau més gran. Haureu de llegir bé les indicacions  sobre com s’ha d’escriure la solució.

Atenció: Inicialment l'enunciat deia "com a mínim 3 cares seguides" però s'ha rectificat; ara es demana de treure "4 cares seguides, o 5 cares seguides o 6 cares seguides". El problema és anàleg però un poc més curt.