Marató de problemes 2018
        amb el suport de   


                                      

calendari i enllaç als altres enunciats i formularis per enviar la resposta

formulari per a la consulta individual de puntuacions

NOVETAT. Cada concursant pot saber, ja, totes les seves puntuacions.
i ja estan publicats els premis del concurs

una informació estadística


La coordinació del concurs, a petició de les nou persones que han constituït l'equip avaluador dels problemes 8, 14 i 15  fa pública  la valoració excel·lent d'una gran part de les respostes rebudes, que fa del tot conseqüent manifestar una felicitació global per la tasca que han fet els participants.
Semblantment a allò que es va fer en el concurs Olitele  (anàleg a la marató però per a alumnes de batxillerat) i després d'observar les puntuacions observades finalment s'ha decidit:
 • Atorgar set premis, dos primers premis i cinc accèssits.  Una vegada consultada la base de dades s'ha comprovat que le scontrasenyes corresponen a:
  • Primers premis
   Amb 60,3 punts    Joana Pech Alberich, 3r d'ESO, Institut Les Corts   (Barcelona)
   Amb 60,2  punts   Laura Guberna Arraiza, 2n d'ESO,  Aula Escola Europea  (Barcelona )

  • Accèssits:
   Amb 58,7 punts   Nico Rivera Monsergas, 4t d'ESO,  Institut Bisbe Sivilla (Calella)
   Amb 58,6 punts   Víctor Conchello Vendrell, 4t d'ESO, Maristes Sant Pere Chanel  (Malgrat de Mar )
   Amb 58,5 punts   Javier Nistal Salas, 4t d'ESO,  Colegio Inmaculada Jesuitas (Alacant)
   Amb 58 punts     Jana Solé García, 3r d'ESO, 
                           i  Sara Garganté Sârbu, 4t d'ESO, ambdues de l'Institut de Guissona

 • Publicar a la web del concurs, com a mostra dels resultats molt destacats la relació de participants que han obtingut una puntuació igual o superior a  51 punts respecte els 61 punts que era la màxima puntuació possible.
  • Amb 57,6  punts  Pol Ribera Moreno, 3r d'ESO,   Escola Puigcerver (Reus)
                   i   Lluc Romeu Llordella, 4t d'ESO, Institut de Guissona
   Amb 55,5  punts    Anna Borràs Masip, 4t d'ESO,   Escola Puigcerver (Reus)
   Amb 54,8  punts  Caterina Llauradó Pladellorens , 3r d'ESO,  Escola Santa Anna  (Barcelona)
   Amb 53,9  punts   Roger Garrido Vilallave, 4t d'ESO,  Institut El Pedró (L'Escala)
   Amb 53,8   punts  Júlia Garcia Torné , 4t d'ESO, Institut de Guissona
                    i    Quim Mas Paradís , 4t d'ESO,   Institut El Pedró (L'Escala)
   Amb 53,6   punts  Joan Vila i Miñana, 3r d’ESO ,  Escola Sadako  (Barcelona )
                   i    Valèria Caro Via, 4t d'ESO, Vedruna Vilafranca - Sant Elies    (Vilafranca del Penedè)
   Amb 52,7   punts  Gabriel Badia Estany , 3r d'ESO, Institut Josep Brugulat (Banyoles)
   Amb 52,5   punts  Miquel Cecílio-Gonçalves Pedrerol , 4t d'ESO, Aula Escola Europea  (Barcelona)
   Amb 51,8   punts  David Rodríguez Alcaraz , 4t d'ESO, Aula Escola Europea (Barcelona)
   Amb 51,2   punts  Genís Vicens Viola , 4t d'ESO, Vedruna Balaguer  (Balaguer)
Instruccions per al desenvolupament de l'activitat

 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • En el moment de la inscripció (enllaç al formulari d'inscripció) s'haurà d'enviar la resposta numèrica al que anomenem problema 0, que és el primer problema del concurs. El formulari indicarà si s'ha encertat o no i, en cas que no sigui correcta, es disposarà d'un segon intent amb un formulari especial.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
   • Tots els problemes de resposta concreta es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes.
   • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema del 10 al 13, alguna qüestió suplementària, que podrà donar "punts extra"
  • Per al problema número 8) del qual es demanarà una explicació detallada  això mateix  passa amb els dos darrers reptes (problemes 13 i 14), que  estan destinats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. D'aquests problemes s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. El termini corresponent a aquests problemes és més llarg que per als problemes de resposta concreta..
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat (i després, si us interessa) teniu oberta una adreça de correu per a consultes.
  En particular podeu demanar aclariment sobre algun enunciat.  Si teniu dubtes, abans d'enviar la resposta, consulteu!

  Enllaç per a enviar comentaris de caràcter general o per contactar amb l'organització: concursosscm@gmail.com

 • Durant l'activitat, a partir del termini per als problemes 1 i 2, cada concursant podrà consultar totes les seves puntuacions.

Marató de problemes 2018
Problema 0, del qual s'havia d'enviar la resposta amb la inscripció

Enunciat

La imatge que teniu tot seguit representa la suma d'un nombre de quatre xifres i tres nombres de tres xifres   (0123 no es considera un nombre de quatre xifres).

Podeu canviar les lletres per xifres
a fi i efecte que la suma sigui correcta (a lletres iguals els correspon mateixa xifra, a lletres diferents els corresponen  xifres diferents).

Si ho aconseguiu haureu fet servir nou  xifres diferents.  Quina xifra no heu fet servir?


El termini d'inscripció ja s'ha tancat

Calendari

Amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes
Els enunciats els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enunciats i formularis
0 2 punts 24 de gener

9 de febrer, per fer el segon intent.

Enunciat.
Termini tancat per al segon intent.
1 2 punts 2 de febrer
12 de febrer Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
2 3 punts 2 de febrer

13 de febrer
Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
3 2 punts 9 de febrer
19 de febrer
Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
4 3 punts  9 de febrer
19 de febrer
Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
5 2 punts

16 de febrer
26 de febrer

Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
6 3 punts

16 de febrer 26 de febrer

Enunciat.
Termini tancat per a la resposta
7
4 punts
23 de febrer
5 de març  
Enunciat.
Termini tancat per a la resposta

8
Problema especial
7 punts (explicació **)
2 de març
15 de març Enunciat.
Termini tancat per a la resposta. Valoracions: a finals de març o principis d'abril
9
3 punts
9 de març
19 de març

Enunciat.
Termini tancat per a la resposta.
10 4 punts

9 de març
19 de març Enunciat.
Termini tancat per a la resposta.
11 4 punts
16 de març 26 de març
Enunciat.
Termini tancat per a la resposta.
12 3 punts
16 de març 26 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta.
12:  qüestió suplementària
1 punt
16 de març
26 de març
Termini tancat per a la resposta de la qüestió suplementària
13
4 punts
23 de març  9 d'abril
Enunciat
Termini tancat per a la resposta.
14 Problema especial
7 punts (explicació **)
23 de març 12 d'abril   Enunciat
Termini tancat per a la resposta.
15 Problema especial
7 punts (explicació **)
6 d'abril
19 d'abril 

Enunciat
Termini tancat per a la resposta.

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)S'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació que es demana, excepte el fet que el jurat es reserva la possiblitat d'atorgar dècimes suplementàries per a explicacions que convingui destacar
.Algunes dades estadístiques:  molt bona feina!!!
 • Problema 0:  206 inscrits.   190 encerts al primer intent; 8 al segon intent; 8 no encert
 • Fins al problema 2: 73 màxims encertants (7 punts); 30 participants amb 6 punts.
 • Fins al problema 4: 53 màxims encertants (12 punts) ; uns altres 17 participants amb 11 punts o més
 • Fins al problema 6:  45 màxims encertants (17 punts);  uns altres  17 participants amb 16 punts o més;  uns altres 24 amb 14 o més;...   104 participants han enviat resposta a tots els problemes.
 • Fins al problema 7:  38 màxims encertants (21 punts);  uns altres  16 participants amb 20 punts o més;  uns altres 18 amb 18 punts o més;...   92 participants han enviat resposta a tots els problemes.
 • Problema 8:  s'han rebut 54 respostes que un equip de professorat va avaluar
 • Després del problema 10:  20 màxims encertants (28 punts, un dels quals no ha enviat resposta al problema 8); uns altres 13 amb 25 punts o més (dos dels quals no ha enviat resposta al problema 8)...   47 participants han enviat resposta a tots els problemes, incloent el problema 8. 
 • Després del problema 12 i la qüestió suplementària: 13 màxims encertants (36 punts), uns altres 7 amb 35 punts o més; un altres 6 amb 33 punts o més.  Un total de 39 participants han enviat resposta a tots els problemes fins ara, inclços el problema 8 qu eencara no està avaluat.