amb el suport de  
Marató de problemes. 2018
Problema 7. Problema de 4 punts
D'un cub de fusta n'hem llevat una part que és, justament, un cub més petit. Amb aquesta acció, la superfície total del cos ha augmentat en una sisena part (és a dir, que la superfície exterior actual equival a 7/6 de la superfície exterior inicial)
Quin és el resultat de dividir el volum de fusta actual pel volum de fusta inicial?
Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, accessible des de la pàgina de l'activitat.