amb el suport de  
Marató de problemes. 2018
Problema 11. Problema de 4 punts
Considerem el conjunt A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
Podem triar diversos subconjunts de A, cadascun de 5 elements diferents, com és ara {1, 2, 3, 4, 5}  que té mitjana 3 i mediana 3, o bé  {1, 3, 4, 6, 8} que té mitjana  4,4  i mediana 4. 
Quants subconjunts de 5 elements diferents té el conjunt A  que compleixen que la mitjana i la mediana dels cinc nombres del subconjunt són iguals?
Quan ja hagis resolt el problema haurŕs d'accedir al formulari de resposta, accessible des de la pŕgina de l'activitat.