amb el suport de    
Marató de problemes. 2018
Problema 12. Problema de 3 punts
més una qüestió suplementària d'1 punt

(La resposta al problema i a la qüestió suplementària s'han de fer independentment l'una de l'altra)Per conèixer l'enunciat:  
Contrasenya