Tota la informació de la
XVII Olitele. Curs  23/24.

Enllaç


Informació de convocatòries anteriors 
amb l'actual estructura del concurs 

  V   VI   VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV XV  XVI   
  • 17a Olitele. Durant el curs 23/24.
    Atenent al fet que va néixer com a activitat d'entrenament per a l'Olimpíada, ara rep el nom de  "Olitele", per a alumnes de batxillerat  (tot i que excepcionalment hi podran  participar alumnes de l'ESO o de cicles formatius, si així els ho aconsella una professora o un professor del centre).
  • Inscripció any 2023, en el termini següent: 
    des del 25 d'octubre fins el 13 de novembre.


Marató de problemes. Any 2024


Nova presentació en el context
de la renovació del lloc web
de la SCM