• Es convocarà  per nové any una activitat telemàtica, "Marató de problemes", per a alumnes de 3r i 4t d'ESO  (tot i que excepcionalment hi podran  participar alumnes de segon d'ESO, si així els ho aconsella una professora o un professor del centre).
  •  Es tracta de complementar altres activitats que s'ofereixen amb unes propostes per treballar individualment, a casa, i mirar de trobar doncs el gust per fer problemes.Té aspectes de treball encaminat a donar respostes concretes als problemes i d'altres propostes de treball reflexiu.
  • la inscripció es farà en el termini segünet:  any 2020: del finals de gener al 10 de febrer
La "Marató de problemes" és una activitat convocada conjuntament per la SCM, la FEEMCAT i el Cesire-Creamat.
    XIII Olitele. Activitat ja convocada


Informació de convocatòries anteriors  amb l'actual estructura del concurs    V   VI   VII  VIII  IX  X  XI  XII  Hora de connexió: 07:05:51 del dia 22/09/20