Marató de problemes 2017
        amb el suport de   ben aviat es publicarà complet!!!  resum de dades estadístiques

Premis i reconeixements de la bona feina
 • El jurat qualificador dels problemes 14 i 15  ha acordat fer un reconeixement de la qualitat global de les respostes presentades, reconeixement de la bona feina que heu fet els participants que la comissió fa extensiu a tot el desenvolupament del concurs.
 • Cadascun d'aquests problemes ha estat valorat per cinc persones; s'ha fet una reflexió i debat sobre les puntuacions atorgades i s'han revisat. Aquesta tasca ha estat laboriosa i per això s'ha retardat la publicació de puntuacions definitives i del cartell de premis
 • S'han tingut molt en compte en la valoració les idees que s'exposen en aquesta pàgina en l'apartat "Reflexions sobre la puntuació dels problemes d'explicar" en el sentit que un problema formalment ben fet pot ser que es qualifiqui amb una nota unes dècime sinferior al 7: es tracta d'un concurs, no d'un examen escolar! Finalment s'ha fet la mitjana de les cinc qualificacions arrodonida
 • En la valoració dels problemes 14 i 15 el jurat ha fet ús de la possibilitat, contemplada en les instruccions del concurs, d'atorgar una dècima suplementària per valorar una explicació. Ho ha fet amb el concursant BI867RC en el problema 14 i amb el concursant MJ874BN en el problema 15.
 • Atenent les recomanacions del jurat i a la vista de la llista de puntuacions, la comissió organitzadora va acordar proposar a la Societat Catalana de Matemàtiques que s'atorgui un primer premi,  i cinc accèssits, tres amb el caràcter de segons premis i dos amb el caràcter de tercers premis. La SCM ho ha acceptat i se'n fa la publicació.
 • També s'ha proposat que es publiqui a la web, i es farà properament, una relació de persones que han tingut una participació excel·lent.
Relació de persones premiades en la Marató de problemes 2016

Primer premi,
Albert López Bruch, alumne de 4t d'ESO   d'Aula Escola Europea, de Barcelona,
59,7 punts     


Segon grup de premis,
Pau Biosca Marron,
alumne de 4t d'ESO   d'Aula Escola Europea, de Barcelona,
59,4 punts

Amadeu Carceller Pardina, alumne de 4t d'ESO   d'Aula Escola Europea, de Barcelona,
59,3 punts

Guillem Ortiz Folguera, alumne de 3r d'ESO de l'Institut Antoni Torroja, de Cervera,  59,2 punts        

Tercer grup de premis,
Ignacio Cobas, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Ramon Muntaner  de Figueres,             58,9  punts
Anna Borràs, alumna de 3r d'ESO de l'Escola Puigcerver  de Reus,                         58,8 punts 


Relació de concursants amb menció esècial en la Marató 2017

Lara Solé Garcia, alumna de 4t d'ESO  de l'Institut de Guissona, 56,8 punts
Martí Juanola Ametller, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Josep Brugulat  de Banyoles,
56,7 punts 
Oriol Baeza Guasch, alumne de 4t d'ESO de l'Institut de Terrassa, 56,1 punts               
Miquel Cecílio-Gonçalves Pedrerol , alumne de 3r d'ESO  d'Aula Escola Europea, de Barcelona, 56 punts          
Víctor Conchello Vendrell, alumne de 3r d'ESO del centre Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar, 55,9 punts     
 • Rebran el diploma de menció a través del seu centre.
Relació d'altres concursants qu ehan superat els 48 punts

Ariadna Sorribas Bono   4t d'ESO     Col·legi Pare Manyanet      Barcelona    55 punts
Nico Rivera Monsergas  3r d'ESO     Institut Bisbe Sivilla       Calella       54,2 punts
Carlos Esteban Navarro   4t d'ESO     Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell          
53 punts    
Javier Nistal Salas     
3r d'ESO      Colegio Inmaculada Jesuitas           Alicante             52,4  punts
Berta Descalzi Marrón  3r d'ESO     Institut Eugeni d'Ors  Vilafranca del Penedès      52,3 punts
Arnau Padrés Masdemont  4t d'ESO     Institu Josep Brugulat    Banyoles         
51,6  punts
Roger Jordi Martínez Pardell     3r d'ESO     Institut Samuel Gili Gaya     Lleida   51,1  punts
Sergi Soler Arrufat        4t d'ESO     Institut Lacetània        Manresa              50,3 punts 
Víctor Sort         3r d'ESO     Mare de Déu de Lestonnac              Barcelona            50  punts
Adrià Rocamora González     4t d'ESO     Institut Príncep de Viana      Barcelona    49,6 punts  
Aina Luis Vidal           3r d'ESO     Aula  Escola Europea   Barcelona   48,1 puntsReflexions sobre la puntuació dels problemes "d'explicar"

Vista la quantitat de respostes rebudes i la qualitat global observada, per a la valoració dels fitxers PDF amb els raonaments de les solucions del problema 8 s'ha seguit el procediment que s'explica tot seguit, que essencialment serà el mateix que per a la valoració dels problemes 14 i 15.
 • Els components de la comissió de la Marató que actuen de jurat (professorat de secundària o d'universitat) han posat en comú les seves idees sobre la valoració de les respostes.
  • S'ha tingut en compte fonamentalment allò que ja s'exposa en el formulari per enviar la resposta: Has d'escriure, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució del problema.
  • També heu de pensar que  aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent  d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta i precisa que un altre, la comissió possiblement li atorgarà més punts.
  • Semblantment succeeix si en una resposta es veuen idees més originals i creatives que en una altra.
  • En el problema 8 s'han valorat preferentment els raonaments (Encadenament de proposicions que serveixen per a demostrar, i justificar, una cosa, segons el diccionari) especialment si són clars, concrets i correctes,  per sobre de la resolució amb equacions (especialment si aquestes es compliquen o si al final s'acaba amb un tempteig poc acurat)  i la resolució amb equacions per sobre del tempteig (del qual en alguns casos se n'ha abusat una mica). Un exemple: en un bon nombre de respostes s'ha observat que es deia que  si  a és parell,  i el resultat de  ab  és  cd  aleshores  c també és parell, cosa que no és certa perquè en podem portar de les unitats cap a les desenes. S'ha donat força importància a una errada com aquesta o d'altres semblants, encara que en bona part el raonament fos encertat.
  • Idees anàlogues seran aplicables en el problema 14, que ja està publicat (si els càlculs que es demanen s'expliquen bé, però concisament, ajudaran a donar més punts; si es fa servir un mètode més "elegant" que un altre també pot donar més punts, si s'aprofiten els resultats d'un apartat per a un altre, això pot ser molt ben valorat, etc.) i en el problema 15, l'últim del concurs (l'explicació raonada de quines són les regions que es demanen es valorarà, sens dubte, molt més que si només s'acompanya un dibuix.)
 • A partir de les idees que acabem d'exposar, tres membres de l'equip avaluador han fet una primera lectura, però ben acurada, de les respostes. Per a la selecció de la tercera part de millors respostes, cada un a d'elles l'han avaluat tres professors més. Posteriorment s'ha fet una mitjana aritmètica de les puntuacions, arrodonida al primer decimal. Afegirem que la diferència entre un 6,7 o un 6,9 o un 6,9  i un 7  es pot considerar essencialment una diferència de puntuació "a efectes de desempats".  Totes són puntuacions excel·lents!
Acabem amb un comentari sobre el treball en equip. El concurs es defineix com a individual i és bo respectar-ho al màxim i per això es diu a les bases que es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". Tanmateix creiem que no seria lògic, ni realista, ni potser raonable en una època en què el treball en equip és un valor afegit en moltes circumstàncies, escriure a les bases de la marató de problemes una frase com "en el concurs caldrà treballar estrictament de manera individual".  Ara bé, per als problemes d'explicar, en què pot ser ben interessant un treball conjunt per a la recerca de la solució, sí que per als problemes 14 i 15 s'exigirà en el PDF una redacció personalitzada.  Encara que dues persones vulguin exposar les mateixes idees és pràcticament impossible que ho redactin amb les mateixes paraules. Per això en els problemes 14 i 15 si es troben dos concursants que enviïn el mateix fitxer o dos fitxers que es pugui comprovar de manera fefaent que us és una modificació de l'altre, no seran valorats. Molt bé el treball en equip, si escau,  però cal una redacció personal en els problemes 14 i 15.

Bona feina per a l'esprint final de la marató!Instruccions per al desenvolupament de l'activitat
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • En el moment de la inscripció s'haurà d'enviar la resposta numèrica al que anomenem problema 0, que és el primer problema del concurs.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
  • Ara bé, entre aquests també hi haurà un problema (el número 8) del qual es demanarà una explicació detallada en .PDF
  • Els dos darrers reptes (problemes 13 i 14) estan destinats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. Es tracta de dos problemes dels quals s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. El termini corresponent a aquests problemes és més llarg.
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.
  • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema, alguna qüestió suplementària
  • Tots els problemes anteriors es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes!


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat (i després, si us interessa) teniu oberta una adreça de correu per a consultes.
  En particular podeu demanar aclariment sobre algun enunciat.  Si teniu dubtes, abans d'enviar la resposta, consulteu!

  Enllaç per a enviar comentaris de caràcter general o per contactar amb l'organització: concursosscm@gmail.com
 • Aquí mateix publicarem les respostes a consultes que creguem que són d'interès general.
  • Hem rebut algunes consultes sobre lenunciat del problema 0 que ens  indueixen a escriure:
   llegiu molt bé els enunciats!!!  Heu de tenir en compte tots els detalls que s'hi fan constar i no inventar coses que no s'hi han escrit.

 • Durant l'activitat cada concursnt podrà conusltar les seves puntuacions.  Enllaç.

Marató de problemes 2017.
Problema 0
del qual s'havia d'enviar resposta amb la inscripció. Encara es pot fer el segon intent.
Enunciat
:

En les sis cares d'un dau hi hem deposar sis nombres diferents de dues xifres (és a dir del 10 al 99).
Volem que en cada parella de cares oposades apareguin les quatre xifres del nombre 2017. 
En una cara hi posem el 20 i en una altra el 17.
Quina és la màxima suma possible dels altres quatre nombres?
      Ja s'ha acabat el termini d'inscripció amb més de 500 inscripcions!!!

Calendari

(amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes)

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
(els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya)
i per accedir als formularis de resposta quan estiguin actius
0 2 punts 26 de gener

9 de febrer

enunciat
termini de resposta tancat
1 2 punts 3 de febrer
13 de febrer enunciat
termini de resposta tancat
2 3 punts 3 de febrer
13 de febrer enunciat
termini de resposta tancat
3 2 punts 10 de febrer
20 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
4 3 punts  10 de febrer
20 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
5 3 punts 17 de febrer
27 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
6 2 punts
17 de febrer 27 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat


Atenció!!! En la proposta de calendari de l'activitat hi ha via un salt d'una setmana. Amb la idea que tothom pugui seguir amb el ritme de la marató ("una mica de feina matemàtica cada setmana"), s'avança una setmana la publicació dels propers problemes, excepte de l'últim. Això també facilita que l'esprint final (els dos darrers problemes d'explicar) pugui ser més pausat.
Però, alhora, per als participants que ja podien tenir prevista la tasca amb les dates  ja anunciades, les dates de lliurament no es canvien.
7
4 punts
24 de febrer
13 de març enunciat
termini de resposta tancat
8
Problema especial
(caldrà enviar explicació)
7 punts
3 de març
20 de març enunciat
termini de resposta tancat
9
3 punts
11 de març
27 de març

enunciat
termini de resposta tancat
10 3 punts 11 de març
27 de març enunciat
termini de resposta tancat
11 4 punts
17 de març 3 d'abril
enunciat
termini de resposta tancat
12 3 punts
17 de març 3 d'abril  
enunciat
termini de resposta tancat
13
4 punts
24 de març  18 d'abril
enunciat
termini de resposta tancat
13bis
pregunta suplementària:
1 punt
24 de març 18 d'abril enunciat
termini de resposta tancat
14 Problema especial
7 punts (explicació **)
31 de març 21 d'abril   enunciat
termini de resposta tancat
15 Problema especial
7 punts (explicació **)
7 d'abril
21 d'abril   enunciat
termini de resposta tancat

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)S'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació que es demana, excepte el fet que el jurat es reserva la possiblitat d'atorgar dècimes suplementàries per a explicacions que convingui destacar
.