amb el suport de    
Marató de problemes. 2017
Problema 7. Problema de 4 punts



Per cončixer l'enunciat:  
Contrasenya