amb el suport de  
Marató de problemes. 2017
Problema 13 bis.

Una variació del problema 13, qüestió suplementària: 1 punt


Tenim molts quadrats 2x2 i molts quadrats 3x3.
Volem costruir un quadrat adossant peces com les anteriors, sense encavalcaments.
Ho volem aconseguir de manera que fem servir el mateix nombre de quadrats de cadascun dels dos tipus.   

Quina és la mesura del costat del quadrat més petit que es pot compondre d'aquesta manera?