Marató de problemes 2022
      

contacte amb l'organització

consulta individual de puntuacions finals
 
Nou: algunes dades estadístiques

Marató de problemes 2022

El concurs ha acabat!
Valoració global del treball dels concursants, premis i mencions


 • Com fem cada any  hem de donar la més sincera enhorabona al conjunt de concursants que heu seguit el ritme continuat de fer matemàtiques que exigeix aquest concurs. Ha disminuït força, respecte altre sanys, el nombre de concursants que heu arribat als darrers problemes...però quina joia ha estat poder-los avaluar! Molt bé!

 • La coordinació del concurs, juntament amb els equips avaluadors, han decidit atorgar premi al conjunt de 4 concursants que han obtingut 57 punts o més sobre el màxim possible de 59;  fer  menció especial de les altres 4 persones que han obtingut 49 punts o més,  i  publicar a la web la relació de concursants que han obtingut 39 punts o més, sempre sobre 59. 

 • Una vegada consultat a qui corresponen les contrasenyes amb que s'han avaluat els treballs rebuts, es publica la relació de concursants destacats en la Marató 2022 i se'ls dona la més cordial enhorabona..


Relació de concursants amb premi i mencions destacades

Quadre de concursants destacats en la Marató 2022

Premis
 • Jaume Querol Redó, alumne de 3r d'ESO  de l'Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, amb 58,6 punts
 • Emma Milesi Vidal , alumna de 4t d'ESO  del Col·legi Pare Manyanet-Les Corts, de Barcelona, amb 58,4 punts
 • Adrià Uriol Alaiz, alumne de 4t d'ESO del Casal dels Àngels, de l'Hospitalet de Llobregat, amb 57,6 punts
 • Arnau Pino Jacomet, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Montilivi, de Girona, amb 57,4 punts
L'entrega de premis serà el dia 23 de maig de 2022, a 2/4 de 7 de la tarda, al Palau de Congressos de Barcelona, en el context de l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres concursos de la SCM. Ja rebreu, formalment, la invitació.

Diploma de menció
 • Maria Alfonso Berni, alumna de 4t d'ESO del Col·legi Sagrat Cor-Esclaves (Fundació Educativa ACI), de  Barcelona, amb 55,8 punts
 • Arnau Bulach Masgrau, alumne de 3r d'ESO  de l'Institut Joaquima Pla i Farreras, de  Sant Cugat del Vallès, amb  55,3 punts
 • Elsa Hernández Domingo, alumna de 4t d'ESO de  SEK-Catalunya, de La Garriga, amb 54,6 punts
 • Júlia Gómez Vallès, alumna de 3r d'ESO, del col·legi Santa Teresa de Jesús. de Vilanova i la Geltrú, amb 49,2  punts

També es destaca la participació de...

 •  Elías Velásquez Benchekri, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Monserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac, amb   45,1  punts
 • Ricardo Batanero Moranchel, alumne de  2n d'ESO,    del col·legi Sant Antoni Maria Claret, de Cornellà de Llobregat, amb 44,6 punts
 • Miquel Orpella Crusafon, alumne de 4t d'ESO, del Col·legi Montserrat, de      Barcelona, amb   43,6  punts
 • Laura Calvo Camón, alumna de 3r d'ESO del centre  Dominiques Barcelona, de Barcelona, amb 42,7 punts
 • Alberto Grandes Cortés, alumne de 4t d'ESO de l'Escola Pia Sarrià, de Barcelona, amb  39,9  punts


Detalls del concurs


Convocatòria i instruccions

 • La SCM , conjuntament amb la FEEMCAT i el cesire, convoquen, per onzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes, adreçada a alumnes dels darrers cursos de l'ESO, que es desenvoluparà durant els mesos de gener a abril de 2022, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XII concurs Mataró de problemes
  • El concurs s'adreça a alumnes de 3r i 4t de l'ESO.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de 2n d'ESO. En aquest cas convé que els ho hagi suggerit una professora o un professor del centre i que tinguin present quins són els destinataris a que s'adreça prioritàriament el concurs. .
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". .

  • La XII Marató consta de 15 problemes
   • A més del problema 0, del qual s'envia la resposta amb el formulari d'inscripció...
   • hi ha uns altres 11 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 15 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
   • Eventualment l'organització pot publicar algun "suplement d'un problema" o augmentar el nombre de problemes si alguna raó ho fa aconsellable.

  • Per a facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (habitualment un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini; amb un parell d'excepcions).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


Detalls del concurs

Enunciat del "problema 0" del concurs del qual s'ha d'enviar la solució amb la inscripció

En la imatge de la dreta, de quantes maneres  podem recórrer ordenadament els set caràcters que componen l'expressió

(començant naturalment en la B) si només estan permesos els moviments indicats per aquestes fletxes:      (i, per tant, no "en diagonal") ?Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
resposta
Enunciats i formularis
per a enviar les respostes
0 2 punts 21 de gener
14 de febrer
Enunciat
Termini tancat
1
3 punts
11 de febrer
21 de febrer
Enunciat
Termini tancat
2
2 punts
11 de febrer
21 de febrer
Enunciat
Termini tancat
3
3 punts
18 de febrer
 28 de febrer
Enunciat
Termini tancat
4
3 punts
18 de febrer
 28 de febrer Enunciat
Termini tancat
5
3 punts
25de febrer
 7 de març
Enunciat
Termini tancat
6
3 punts
25de febrer
 7 de març
Enunciat
Termini tancat
7
4 punts
4 de març
14 de març
Enunciat
Termini tancat
8 (d'explicar)
7 punts
11 de març

25  març
Enunciat
Termini tancat
9
3 punts
18 de març
28 de març
Enunciat
Termini tancat
10
4 pts
18 de març
28 de març
Enunciat
Termini tancat
11
3 pts
25 de març
4 d'abril
Enunciat
Termini tancat
12
4 pts
25 de març
4 d'abril
Enunciat
Termini tancat
13 (d'explicar)
7 punts 1 d'abril

Enuncia
Termini tancat
14 (d'explicar) com a darrer problema::
8 punts
1 d'abril

Enunciat
Termini tancatAlgunes dades estadístiques

 • Inscripció i probllema 0.  152 inscripcions.  72 encerts al primer intent;  15 encerts al segon intent..
  • L'observació d'aquestes dades fa pensar en un cert nombre d'inscripcions "enganyoses", que potser no tenien intenció de seguir el concurs, cosa que es va confirmant en els problemes successius.

 • Problema 1:  67 respostes.  41 encerts al primer intent. 10 encerts al segon intent.
 • Problema 2:  63 respostes.  51 encerts al primer intent. 8 encerts al segon intent.
 • Problema 3:  54 respostes.  27 encerts al primer intent. 10 encerts al segon intent.
 • Problema 4:  53 respostes.  52 encerts al primer intent. 1 encerts al segon intent.
  • Fins aquí 16 concursants amb el màxim de 13 punts; uns altres 21 concursants amb 10 punts o més.  Com ja s'ha comentat en el problema 0 el nombre real d'inscrits no queda reflectit en la dada inicial. Cal felicitar  ben afusivament el bon nombre de concursants amb molt encert.

 • Problema 5:  38 respostes.  36 encerts al primer intent. 2 encerts al segon intent.
 • Problema 6:  28 respostes.  21 encerts al primer intent. 7 encerts al segon intent.
 • Problema 7:  32 respostes.  20 encerts al primer intent. 5 encerts al segon intent.
  • Fins aquí 9 concursants amb el màxim de 23 punts; uns altres 6 concursants amb 20 punts o més. 

 • Problema 8: s'han rebut 19 respostes que el tribunal qualificador està valorant.

 • Problema 9:  23 respostes.  15 encerts al primer intent. 4 encerts al segon intent.
 • Problema 10:  25 respostes.  23 encerts al primer intent. 2 encerts al segon intent.
  • Fins aquí 8 concursants amb el màxim de 30 punts dels problemes de resposta tancada; uns altres 4 concursants amb 27 punts o més.  i 5 concursants amb 25 punts o més.Contacte amb l'organització:   concursosscm@gmail.com
Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.   També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun  enunciat...consulteu!