amb el suport de  
Marató de problemes. 2022
Problema 10. Problema de 4 punts


Apliquem la regla següent a cada nombre enter positiu, n:
Apliquem aquesta regla a un nombre enter k  i obtenim r
Després apliquem la regla a r i obtenim s.
Finalment apliquem la regla a s i obtenim t.
Si resulta que t = 2022 
quin és el valor més petit que pot tenir el nombre inicial,  k?


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, enllaçat des de la pàgina de l'activitat.
La resposta s'haurà de donar com una expressió algebraica en funció de h seguint les instruccions que es donen en el formulari de resposta.