pàgina principal  cangur.org


Enllaç al panell de centre

Notícies

Dossier informatiu XXII Cangur de la SCM
Les noies i els nois que van tenir menció honorífica en la XXII prova Cangur de la SCM van rebre una separata amb informacions estadístiques del seu nivell de la prova, la mostra de la resolució d'alguns problemes i altres aspectes que la comissió va creure d'interès.  Des d'aquí teniu l'enllaç a la publicació completa, amb les dades de tots els nivells del Cangur, de 5è de primària a 2n de batxillerat.

Premis del XXII Cangur de la SCM
Ja es pot consultar la llista de persones amb premi en la Prova Cangur 2017 de la SCM.  Enllaç

(5 de maig de 2017)
i  també la llista de concursants amb menció honorífica del millor 1% de puntuacions.    Enllaç
(11 de maig de 2017)

Llista de millors puntuacions

Llistes de les millors puntuacions
. En aquest enllaç són públiques les llistes de les millors puntuacions en el Cangur 2017. Atenent a la bona acceptació d'aquesta iniciativa i a un bon nombre de peticions rebudes s'han allargat les llistes publicades, de manera que actualment hi apareix, aproximadament, un 40% d'alumnes més que els que apareixien en le sllistes provisionals del 5%.

(11 de maig de 2017)
(anterior: 21 d'abril de 2017)

Puntuacions definitives
Les puntuacions que apareixen en les llistes de millors puntuacions i les que poden consultar els centres al Panell de centre ja es consideren definitives.
(3 de maig de 2017)


Publicació completa de les puntuacions del Cangur 2017
.
Al panell de centre; si us plau, llegiu allà la notícia detallada.
Els centres poden consultar les puntuacions, que es qualifiquen de provisionals perquè s'estan revisant anomalies tècniques 
i hi ha obert un període de reclamacions. De seguida que es pugui es publicaran les llistes ordenades del millor 5% i els percentatges en la classificació de cada concursant.

(20 d'abril de 2017)

Ja es poden descarregar diplomes de participació  (al panell de centre)

Enunciats i solucions del Cangur 2017
(18 de març)
Podeu veure un comentari sobre l'elaboració dels enunciats de la Prova Cangur i  podeu consultar les respostes oficials dels enunciats proposats a Catalunya.  

Documents d'instruccions per a la prova Cangur
(actualitzat 13 de març)
S'enllacen tot seguit uns documents que sistematitzen, i en algun cas concreten o amplien,  la informació i les instruccions que es poden trobar en aquesta pàgina del lloc web i en la pàgina del panell de centre (no us oblideu en aquets cas, de mostrar les notícies completes). Aquests documents  ja han estat enviats als centres o a les seus però es publiquen a la web com a recordatori.

Informació sobre les seus assignades per al Cangur de 4t d'ESO i batxillerat
 (22 de febrer)
Ja es pot consultar l'assignació de seus per a la realització, el proper dia 16 de març, de la prova Cangur 2017  per a 4t d'ESO i batxillerat. 
Cal accedir al panell de centre i entrar el codi de 8 dígits del centre; aleshores en la secció del panell de centre corresponent a aquests nivells escolars es veurà un botó per consultar la seu.
Recordem que els centres que van demanar fer la prova al seu centre ho podran fer,
amb el benentès que alguns centres amb molt pocs alumnes hauran d'anar a buscar el material a algun centre, faran la prova al seu centre i ells mateixos retornaran els fulls de respostes al seu CRP.  En el formulari  de consulta de la seu s'indica aquesta circumstància  per als centres afectats.
Contacte:  cangurscm@gmail.com amb caràcter general o, per zones.

Algunes instruccions per al desenvolupament del Cangur 2017

Es recorden l'enllaç al panell de centre i els emails de contacte per si algun centre vol comentar algun aspecte de la celebració de la prova o fer alguna consulta:
  • Cangur 4t d'ESO i secundària post-obligatòria:     cangurscm@gmail.com
  • Cangur 1r, 2n i 3r d'ESO:      cangur123eso@gmail.com
  • Cangur primària:       cangurprimaria@gmail.com
 • Distribució de les seus per al Cangur dels grans (de 4t d'ESO  secundària postobligatòria): ja està avançada la tasca d'elaboració de les seus. Es preveu que el dia 20 de febrer es publicarà a la web.  Contactes per a aquest tema: 
  Província de Girona
       Província de Lleida       Província de Tarragona 

  Bages,Berguedà,Osona            Baix Llobregat,Garraf, Anoia,Sud del Barcelonés          
  Barcelona ciutat 
  Maresme i nord del Barcelonés      Vallès Oriental         Vallès Occidental 
   

 • Rebuda/elaboració del material
  • Per al Cangur dels grans: el material per a la prova (enunciats i fulls de respostes) l'elabora la SCM i el farà arribar a les seus per un servei de missatgeria els dies 13 o 14 de març. Són excepció algun centres amb molt pocs alumnes als quals (per raó d'una major eficàcia en el servei de missatgeria i estalvi) se'ls demanarà que vagin a buscar el material a algun centre; ja se'ls ha informat o se'ls informarà oportunament. 
  • Per al Cangur 123ESO i per al Cangur de Primària: a partir del dia 13 de març al migdia cada centre podrà descarregar del panell de centre els fulls de respostes i els enunciats per a la prova, dels quals n'haurà de fer les còpies que li calguin, sempre amb una cura absoluta de guardar-les en secret.  Accés al formulari per a la descàrrega

 • Horari de la prova  
  • Per al Cangur dels grans: l'horari oficial indica que la prova Cangur 2017 s'ha de desenvolupar de les 10 del matí fins a un quart de 12. Si alguna seu ha de fer alguna variació d'aquest horari ha de tenir l'autorització explícita de la comissió Cangur i s'anunciarà oportunament.
  • Per al Cangur 123ESO. La prova l'organitza cada centre i ha de començar abans de les 12 del migdia. És preceptiu recollir els fulls d'enunciats als alumnes i no retornar-los abans de la una del migdia del dia 16 de març.
  • per al Cangur de Primària: La prova l'organitza cada centre i la pot fer a l'hora que li vagi millor, el dia 16 de març. En aquests nivells els fulls d'enunciats es recolliran però es poden tornar als alumnes el dia següent.
  • La durada de la prova és de cinc quarts d'hora per a secundària i d'una hora per a primària amb la possibilitat d’afegir quinze minuts per a l’alumnat amb alguna necessitat educativa especial 

 • Algunes observacions sobre la prova  
  • No es permet l'ús de calculadores, ni de telèfons mòbils, ni de cap altre aparell electrònic.
  • Si algun participant nouvingut a Catalunya té problemes amb l'idioma pot fer ús d'un diccionari i, en casos excepcionals, pot demanar l'aclarimet lingüístic d'un enunciat al professorat que supervisi el desenvolupament de la prova.
  • Puntuació. A primària hi ha 6 preguntes de 3 punts, 8 preguntes de 4 punts i 6 preguntes de 5 punts i a secundària 10 preguntes de 3 punts, 10 de 4 punts i 10 de 5 punts. A primària es comença amb  20 punts i a secundària amb 30. Cada resposta correcta suma tants punts com s'ha indicat; cada resposta errònia descompta la quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta, i una pregunta sense resposta no dóna ni resta cap punt.
  • Abans de la prova cada centre haurà d'assignar a cada alumne participant un número d'identificació (en l'interval del 101 al 299 per a cada nivell).  Aquests números s'hauran de comunicar als alumnes perquè el posin al full de respostes i s'hauran de fer constar en el full amb la llista de participants que s'enviarà a la SCM.
  • El full de respostes serà essencialment el mateix que l'any passat, amb l'única diferència que l'alumne no haurà d'escriure el nivell a mà, només indicar-lo amb una x. Serà molt important que el professorat vigili, el dia de la prova que cada participant hagi indicat correctament el nivell i el número que l'identifica. De seguida que sigui possible es farà públic un model.

 • Tramesa de la llista de participants    
  Enguany hem revisat i modificat el procediment del curs passat per a evitar algunes de les petites dificultats amb què es van trobar alguns centres
  i per a fer-lo més àgil.
  • Cada centre haurà de preparar un full de càlcul per cada curs (en el format que li vagi millor, Open Office, Excel, full de càlcul del Google,...)  amb cinc columnes, en aquest ordre:  codi d'identificació (número del 101 al 299), nom, primer cognom, segon cognom (que es podrà deixar en blanc) i sexe (indicat com H o D).
  • Després s'accedirà a un formulari en el panell de centre per a enviar la llista de participants, una per cada curs.  Caldrà seleccionar, en el full de càlcul  indicat, totes les dades que s'han de trametre, copiar-les, i enganxar-les en un quadre de text a la web. Tot seguit es podrà veure la llista que s'ha emmagatzemat. La llista es podrà consultar però no es podrà editar individualment; si s'observa algun error caldrà corregir el full de càlcul en local i tornar a repetir el procediment per a enviar totes les dades corresponents a participants d'aquell curs.
  • Enllaç al panell de centre per a fer proves del  procediment per comprovar-ne el bon funcionament.
  • Cada centre podrà tenir preparat el full de càlcul i fer-hi les correccions que escaiguin perquè hi consti la relació exacta de participants. La tramesa de la lista definitiva de participants es farà, des del panell de centre pel procediment indicat, després de la prova, a partir del dia 16 a la tarda i abans del dia 20 de març al migdia.
  • Està en elaboració una pàgiuna amb la resposta a les preguntes més freqüents sobre aquest tema.

 • Retorn dels fulls de respostes
  Com ja va es va fer l'any passat, comptem amb la col·laboració dels CRP del Departament d'Ensenyament. 
  • Els centres de primària i de secundària que fan la prova al seu centre hauran de portar els fulls de respostes als seu CRP el dia 16 a la tarda, o el dia 17, o el dia 20 al matí.
  • Als centres de secundària que són seu del Cangur dels grans i acullen altres centres se'ls demana que, quan hi vagin per portar els fulls del cangur 123,  portin al seu CRP tot els fulls de respostes corresponents a la seu.
  • Per a les seus en centres universitaris o altres centres cívics el servei  de missatgeria passarà el dia 16 a la tarda o el dia 17 a recollir-los.


Ja està tancada la inscripció per a la prova Cangur 2017
(18 de gener)
 • Tal com estava anunciat el termini d'inscripció per a la prova Cangur 2017 ha acabat el dia 17 de gener de 2017.
 • Enllaç per a l'accés al panell de centre  per als centres inscrits.  Cal conèixer el codi oficial del centre, de 8 dígits, i la contrasenya del professor o professora enllaç per a la gestió de la prova Cangur.
 • Properes dates a tenr en compte: 
  • 10 de febrer, instruccions per a la tramesa de la llista nominal d'alumnes inscrits
  • 20 de febrer, publicació de les seus assignades per a la celebració del Cangur "dels grans"

(21 de novembre)
Inscripció per a la prova Cangur 2017.  Tots els nivells.
Instruccions detallades

 • Termini: del 21 de novembre de 2016 al 17 de gener de 2017

 • La inscripció es farà a través d'una nova pàgina en la web del Cangur que anomenem Panell de centre.

 • Prèviament a la formalització de la inscripció caldrà:

  • tenir ben present el fet que la prova per a primària i 1r, 2n i 3r d'ESO es fa en el propi centre i, que per al Cangur de 4t d'ESO i batxillerat l'organització és la que ha estat sempre per al Cangur d'aquestes edats: agrupació en seus. Ara bé, com ja es va fer l'any passat, en el formulari d’inscripció es consulta cada centre si opta per fer la prova al seu propi centre només amb els seus alumnes o bé si es pot oferir com a seu per acollir alumnes d'altres centres o bé si vol anar a una seu externa. L’organització assigna les seus tenint en compte les peticions, però no sempre és  possible atendre totes les peticions, ni molt menys.

  • decidir, d'acord amb l'organització del centre, el tipus de quota  pel qual s'opta i calcular la quantitat que s'ha d'ingressar.  (enllaç per a consultar la quota)
   • en cas que s'opti per la inscripció segons el nombre d'alumnes (cosa preceptiva per al Cangur de 4t d'ESO i batxillerat) caldrà decidir amb precisió el nombre d'alumnes que participaran. En el formulari d'inscripció es demanaran aquests nombres de participants. Com a criteri general aquests nombres no es podran variar durant el termini d'inscripció ni posteriorment. Naturalment es pot contemplar alguna excepció a aquesta norma per raons molt excepcionals, però no ho podrà fer el centre sinó que ho haurà d'autoritzar explícitament la comissió Cangur i el canvi no es farà automàticament.
   • en el Cangur-primària i el Cangur-123, si s'opta per la inscripció segons el nombre de línies, (opció recomanada per la comissió Cangr) es demanarà el nombre de línies i un nombre aproximat de participants, que el centre podrà ajustar fins el darrer moment abans de la prova, i noc aldrà notificar els canvis.
  • fer l'ingrés corresponent al compte corrent de la Caixa
                        codi IBAN
          
   ES14 2100 0963 61 0200057373
   Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans
   • Si un centre ho desitja pot fer un ingrès únic per totes les convocatòries del Cangur en què participi
   • A través del Panell de centre es tindrà un enllaç per demanar la factura de l'ingrés (a partir del dia 25 nov)
  • escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.
   • Si s'ha fet un ingrés únic per a diversos nivells delcangur, caldrà adjuntar elmateix resguard en cadascun dels formularis d'inscripció de les diverses convocatòries en què es participa

  • accedir al Panell de centre , i formalitzar com a primera acció en aquest nou entorn de treball les dades del centre que es demanen.

 • Després de les accions anteriors ja es podrà accedir als formularis d'inscripció.  Es demanarà el nom del professor o de la professora que, per cadascuna de les convocatòries del Cangur en què participi el centre, serà l'enllaç amb la comisisó Cangur, per la via del correu electrònic. El DNI d'aquesta persona serà, posteriorment, la contrasenya per a les gestions que es faran en el Panell de Centre.

Presentació de les tres convocatòries de la prova Cangur 2017,
en l'àmbit territorial corresponent a l'organització de la SCM  (Catalunya, Andorra, Franja de Ponent). 
Podeu clicar a les imatges per enllaçar-hi.
           
         
Notícies anteriors
 • Es va convocar el Cangur 2017 i es van donar les primeres instruccions de caràcter general (podeu veure la notícia sencera)
 • Anunci de les sessions de preparació per "als grans"   (podeu veure la notícia sencera)
 • Sobre la carta fundacional de Le Kangourou Sans Frontières
  Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els mitjans al seu abast i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que es desenvoluparà el mateix dia en totes les nacions participants.   (podeu veure la notícia sencera)


Primer punt de la carta fundacional de l'associació internacional Le Kangourou sans frontières (KSF) en el marc de la qual es convoca el nostre Cangur. La SCM pertany a aquesta associació com a entitat nacional.
 • Els objectius.  Aquesta associació, de caràcter internacional, reuneix personalitats del món matemàtic de nombrosos països. Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els mitjans al seu abast i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que es desenvoluparà el mateix dia en totes les nacions participants. L'objectiu d'aquesta iniciativa és estimular i motivar tants alumnes com sigui possible  ..//.. i contribueix a la popularitzacuió de les matemàtiques entre la mainada i els joves. Es recolza en una participació massiva en un esdeveniment científic i assegura una àmplia base popular a aquesta activitat. El concurs vol atreure el màxim nombre de participants sense cap objectiu de selecció nacional ni de comparació entre països.
Enllaç a l'original de la carta fundacional de KSF en francès. Versió en anglès.


La comissió Cangur de la SCM té molt en compte l'objectiu que es marquen els estatuts de KSF i anuncia la celebració del Cangur 2017, per a la data que suggereix l'associació Le Kangourou Sans Frontières,
16 de març de 2017
i per als nivells escolars següents:
 • 5è  i 6è de primària, que faran la prova al seu propi centre
 • 1r, 2n i 3r d'ESO, que faran la prova al seu propi centre.
 • 4t d'ESO i els cursos de secundària postobligatòria, per als quals la comissió Cangur de la SCM organitzarà la prova com l'any 2016, amb agrupació de centres en seus i l'opció de poder-ho fer al propi centre per aquells centres que ho sol·licitin.
Com en totes les convocatòries anteriors, amb aquest anunci també es convida a participar en el Cangur que organitza directament la SCM  els centres d'Andorra i de les terres d'Aragó de parla catalana.  Si vol participar algun centre de la Catalunya Nord o de l'Alguer també serà molt benvingut.


Sobre l'organització
 • Ben aviat es publicaran les instruccions detallades, que s'enllaçaran des d'aquesta mateixa pàgina.

 • Les comissions Cangur de la SCM consideren que convé que els procediments administratius siguin anàlegs per als tres Cangurs (en tot el que sigui possible). L'organització serà essencialment  igual que la de l'any 2016 però, atenció, el període d'inscripció serà, per a tots els nivells des del 16 de novembre de 2016 al 17 de gener de 2017.

 • La quota d'inscripció per al Cangur de primària i per al Cangur de 1r, 2n i 3r d'ESO i serà la mateixa que la del 2016 i hi ha una variació pel que fa a la quota del Cangur "dels grans", que no havia variat des del 2009.
  • 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatiusInscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, amb la novetat que després de valorar els importants canvis organitzatius del Cangur 2016, la quota per al Cangur 2017 en aquests nivells s'ha abaixat 1 €/participant i s'ha fixat en 
   3 €/participant
   .

  • 1r, 2n i 3r d'ESO: Cada centre té l'opció d'escollir entre inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, 1,5 €/participant, o inscripció global, 50 €/línia 
   • Atenció!!! S'entén com a línia el conjunt d'un grup de primer, un de segon i un de tercer
    Així doncs, per exemple, si un centre té dos grups de primer, dos de segon i dos de tercer i vol fer inscripció global, ha d'abonar 2 x 50 = 100 € per les dues línies i aleshores podran participar tots els alumnes del centre o els que el centre decideixi; si fossin quatre grups de primer, quatre de segon i quatre de tercer (quatr elínies) hauria de pagar .4 x 50 = 200 €.
    En cas de dubte,  si no coincideix el nombre de grups de primer, de segon i de tercer en un centre s'entén com a nombre de línies el nombre de grups de 1r d'ESO del centre
    Així doncs, per exemple, si un centre té 3 grups de primer, 3 de segon i 2 de tercer la quota global, per línies, s'estableix en 3 x 50 = 150 €
    .

  • 5è i 6è de primària. Cada centre té l'opció d'escollir entre inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, 1,5 €/participant, o inscripció global, 30 €/línia 
   • Atenció!!! S'entén com a línia el conjunt d'un grup de cinquè i un de sisè
    Així doncs, per exemple, si un centre té un grup de cinquè i un de sisè (una línia) i vol fer inscripció global, ha d'abonar 1 x 30 = 30 € i aleshores podran participar tots els alumnes del centre o els que el centre decideixi; si fossin tres grups de cinquè i tres de sisè (tres línies)  la quota glboal de centre seria de 3 x 30 = 90 €..
    En cas de dubte,  si no coincideix el nombre de grups de cinquè i de sisè en un centre s'entén com a nombre de línies el nombre de grups de cinquè del centre
    Així doncs, per exemple, si un centre té 2 grups de cinquè i només un grup de sisè
    la quota global, per l´çinies, s'estableix en 2 x 30 € = 60 €.

  • Segons el tipus de quota escollit, en el primer cas, inscripció en funció del nombre exacte d'alumnes, aquest nombre de participants ha de ser concretat durant el període d'inscripció; en el segon cas només es demana un nombre aproximat, que es pot ajustar fins el mateix dia de la prova. Per aquesta raó d'agilitat administrativa i per l'objectiu del Cangur, d'aconseguir la màxima participació, la comissió Cangur de la SCM recomana l'opció d'inscripció global.

 • El  processament  dels fulls de respostes  es farà, com en el XXI Cangur, mitjançant un procediment de lectura òptica amb un model de full de respostes semblant, amb alguna simplificació per evitar omissions.

 • La inscripció nominal d'alumnes es farà, com a l'any 2016, mitjançant un full de càlcul que caldrà enviar immediatament després de la prova, només amb els noms d'alumnes que hagin participat.

 • Com sempre, us hem de dir que agraïm la col·laboració de tot el professorat i els patrocinadors, que esperem que continuï. Des dels enllaços que teniu a la pàgina principal www.cangur.org podeu accedir a tota la informació del Cangur 2016.


Contacte
Ens podeu fer arribar tots els vostres suggeriments o consultes a les adreces email de contacte següents:
 • Cangur 4t d'ESO i secundària post-obligatòria:     cangurscm@gmail.com
 • Cangur 1r, 2n i 3r d'ESO:      cangur123eso@gmail.com
 • Cangur primària:       cangurprimaria@gmail.com

Sessions d'aprofundiment en matemàtiques (i preparació per al Cangur)

A part de la tasca de preparació per al Cangur que es fa en  molts instituts i centres escolars per al seu alumnat, des de principis d'octubre es desenvolupen en diverses poblacions de Catalunya sessions obertes d'aprofundiment en matemàtiques per a alumnes de diversos nivells del Cangur (fins ara han estat sempre per a 3r i 4t d'ESO) , organitzades per diverses Universitats o Instituts. 

 • Universitat Autònoma de Barcelona.   Departament de Matemàtiques.
  Cada DIMECRES de 17 a 19 hores a partir del 19 d'octubre.    [contacte i informació detallada]

 • Universitat Politècnica de Catalunya/ Barcelona TECH. Facultat de Matemàtiques i Estadística.
  Cada DILLUNS de 17.45 a 19.45 hores a partir del 3 d'octubre.      [contacte, informació detallada i inscripció]

 • Institut Jaume Balmes de Barcelona. Carrer de Pau Claris, 121, 08009-Barcelona
  Cada DIMECRES de 16 a 18 hores, a partir del 2 de novembre.   [contacte i informació detallada]