Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   
Problema 2

Enunciat i Solució 

Podeu recordar l'enunciat i consultar la solució
Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta

Estadística de respostes    

Respostes rebudes: 65

Respostes correctes al primer intent:  60   (valoració de 3 punts)
Respostes correctes al segon intent:  3 (valoració d'1 punt i mig)  
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   2  (0 punts d'aquest problema)

Estadística de puntuacions globals després del problema 2

Després dels tres primers problemes (números 0, 1 i 2)  la puntuació màxima que es pot tenir e´s de 7 punts (2 + 2 + 3)

Puntuacions més destacades:
44 participants tenen la puntuació màxima possible, de 7 punts
1 participant té  6,7 punts
7 participants tenen 6  o 5,7  punts
8 participants tenen 5,5 o 5,2 o 5 punts 

paàgina concurs telemàtic