CURS 2005-2006   

Com ja és habitual, en acabar l'acte les noies i els nois que comencen la seva participació a Estalmat, van fer una
sortida a la casa de colònies
Escola de natura de Vallcàrquera a El Figueró (Vallès Oriental) per a una estada
de cap de setmana per fer coneixença i, d'aquesta manera, emprendre amb més ganes les activitats lectives dels
dissabtes.

                         
                                            El grup d'alumnes seleccionats per a la promoció 2005-2007, amb la professora Marta Berini,
                                  el professor Lluís Almor i els monitors que els van acompanyar a l'estada a l'Escola de natura de Vallcàrquera


Reunió de l'equip de professorat Acte inaugural/Estada Casa de colònies Problemes a la web pels d'Estalmat-3 Reunió equip professorat Novena sessió:  problemes a l'esprint amb Estalmat d'altres zones d'España Primera sessió. 1r: Visualització. 2n: Mitjanes pitagòriques Segona sessió: 1r: Políedres; 2n: Probabilitat Tercera Sessió: 1r: generalització; 2n: Probabilitat Quarta sessió:  1r:Generalització; 2n: Aritmètica modular Cinquena sessió: 1r: Sistemes de numeració; 2n: Criptografia Sisena sessió: 1r: Calculadora Wiris; 2n: Visualització Setena sessió: 1r: Perímetres, àrees i volums; 2n: Nombres naturals i decimals. Data reservada per la primera trobada d'Estalmat-3 Vuitena sessió. 1r:Calcualdora Wiris; 2n: nombres irracionals; jocs. Desena sessió. 1r:Paradoxes/Cabri-géomètre; 2n: Sistemes de numeració/criptografia Onzena sessió: 1r: Nombre d'or. 2n: Sistemes de numeració; Criptografia Dotzena sessió: 1r: Geometria clàssica; 2n: Nombres irracionals; Jocs Tretzena sessió: 1r: Geometria clàssica; 2n:  Grafs Catorzena sessió: 1r: Divisibilitat; 2n: Grafs Quinzena sessió:  1r: Retallar i enganxar; 2n: Combinatòria Setzena sessió: Àlgebra geomètrica. No val a Badar. 2n: Geometria clàssica Dissetena sessió: 1r: Nombres primers amb ordinadors; 2n: Geometria clàssica Divuitena sessió: 1r: Quadrats màgics; 2n: Fraccions egípcies Dinovena sessió: 1r: Recompte de possibilitats; 2n: L'infinit Vintena sessió: 1r:Jocs d'estratègia; problemes de paritat. 2n: Jocs Vint-i-unena sessió: 1r: Combinatòria; 2n: Principi de Dirichlet Vint-i-dosena sessió: 1r: Grafs; 2n: Resolució de problemes Cloenda del curs per als de 1r; 2n: Resolució de problemes Fi de les activitats de la promoció 2004-2006. Visita Cosmocaixa Prova de selecció promoció 2006-2008