[tornar a la pàgina principal d'Estalmat Catalunya]


Informació general del projecte

 

L'activitat per a l'EStímul del TALent MATemàtic precoç està patrocinada per la fundació VODAFONE i ja fa uns anys que funciona a la comunitat de Madrid (anteriorment sota el patrocini d'AIRTEL) i va nèixer com un projecte de la Real Academia de Ciencias i aquesta entitat sempre ha donat suport institucional al projecte ESTALMAT , sota la direcció del prestigiós professor Miguel de Guzmán.

A les pàgines web d'aquest professor podeu trobar una descripció del projecte, la "filosofia general" i l'esperit i els objectius amb què es va emprendre aquesta activitat. També podeu trobar aquestes idees desenvolupades molt més àmpliament.

També hi trobareu molts detalls "tècnics" sobre les convocatòries anteriors fetes a Madrid.

  • Podeu veure enunciats d'exercicis proposats a la comunitat de Madrid.    1999    2000     2001

  • La prova de selecció de l'any 2003 que es va proposar a Madrid el 2003 va ser la mateixa que la de Catalunya.

  • Si us interessa, podeu veure el detall de dues sessions de treball tal com es duen a terme a Madrid. Heu de tenir en compte que el grup de treball és de 25 alumnes i que sempre estan atesos per dos professors o professores a l'aula, que tenen com a objectiu despertar la iniciativa dels alumnes i els ajuden i orienten en tot el que cal.     Una     Dues

    [web informativa d'ESTALMAT a Madrid]