CURS 2005-2006   

Les sessions de treball, les classes, es desenvoluparan a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC,
c/Pau Gargallo s/n, Barcelona. Telèfon 93 401 72 98. [vegeu plànol]

L’activitat habitual dels dissabtes del curs, consistirà en dues sessions de treball, amb dos professors a l’aula, i s'acabarà a les 13 h.
Ara bé, també està previst fer algunes sessions especials, que s'avisaran oportunament.

El calendari de sessions i la previsió dels temes que es tractaran al llarg del curs 2005-2006,
juntament amb la indicació del professorat que desenvoluparà les sessions, és el següent
:

Data Segona promoció (segon any d'ESTALMAT) Tercera promoció (primer any d'ESTALMAT)
1.10.05 Mitjanes pitagòriques
Elisabet Saguer/Gabriel Plana
La visualització de figures i relacions
José Rey/Toni Vila
8.10.05 Probabilitat (I)
Victòria Oliu/Gabriel Plana
Geometria de l’espai: Políedres
Joan M. Castells/José Rey
15.10.05 Probabilitat (II)
Elisabet Saguer/Victòria Oliu
Generalitzacions (I)
Joan M. Castells/Toni Vila
22.10.05 Aritmètica modular
Daniel Bosch/Albert Armenteras
Generalitzacions (II)
Joan M. Castells/Toni Vila
5.11.05 Introducció a la criptografia
Daniel Bosch/Albert Armenteras
Sistemes de numeració
Elisabet Saguer/Gabriel Plana
12.11.05 La visualització de figures i relacions
José Rey/Toni Vila
Calculadora Wiris (I)
Victòria Oliu/Gabriel Plana
19.11.05 Nombres naturals, decimals i calculadora
Marta Berini/Jordi Deulofeu
Perímetres, àrees i volums
Elisabet Saguer/Gabriel Plana
26.11.05 Nombres irracionals (I) + Jocs
Anna Navarro/Jordi Deulofeu
Calculadora Wiris (II)
Victòria Oliu/Elisabet Saguer
17.12.05

problemes a l'Esprint
(amb tots els Estalmat d'Espanya)

problemes a l'Esprint
(amb tots els Estalmat d'Espanya)

14.01.06 Sistemes de numeració. Criptografia (I)
Joan M. Castells/José Rey
Paradoxes/Cabri-géomètre
Carme Vidal/Susanna Igual
21.01.06 Sistemes de numeració. Criptografia (II)
Joan M. Castells/José Rey
Nombre d'or/Proporció àuria
Carme Vidal/Susanna Igual
28.01.06 Nombres irracionals (II) + Jocs
Marta Berini/Jordi Deulofeu/Anna Navarro
Geometria clàssica (I)
Carles Romero/Lluís Almor
4.02.06 Grafs (I)
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
Geometria clàssica (II)
Carles Romero/Lluís Almor
11.02.06 Grafs (II)
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
Divisibilitat (introducció)
Daniel Bosch/Albert Armenteras
18.02.06 Aplicacions de la combinatòria
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
Retallar i enganxar. El teorema de Pitàgores
Cecília Calvo/Xavier Valls
4.03.06

Geometria clàssica (III)
Carles Romero/Lluís Almor

Àlgebra geomètrica. No val a badar
Cecília Calvo/Xavier Valls
11.03.06 Geometria clàssica (IV)
Carles Romero/Lluís Almor
Nombres primers.
Problemes de nombres amb ordinador
.
Daniel Bosch/Albert Armenteras
18.03.06 Fraccions egípcies
Carme Vidal/Susanna Igual
Quadrats màgics.
Daniel Bosch/Albert Armenteras
25.03.06 L'infinit
Carme Vidal/Susanna Igual
Recompte de possibilitats
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
1.04.06 Jocs
Carme Vidal/Susanna Igual
Problemes paritat + Jocs estratègia
Marta Berini/Jordi Deulofeu/Anna Navarro
6.05.06 Principi Dirichlet
Cecília Calvo/Xavier Valls
Combinatòria
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
13.05.06 Mètodes de resolució de problemes
Cecília Calvo/Xavier Valls
Grafs
Lourdes Figueiras/Pura Fornals/Antoni Gomà
20.05.06 Mètodes de resolució de problemes
Cecília Calvo/Xavier Valls
Sessió final
Jordi Deulofeu/Anna Navarro
27.05.06 Cloenda de les activitats de la promoció.
Visita a COSMOCAIXA.

 


 

Reunió de l'equip de professorat Acte inaugural/Estada Casa de colònies Problemes a la web pels d'Estalmat-3 Reunió equip professorat Novena sessió:  problemes a l'esprint amb Estalmat d'altres zones d'España Primera sessió. 1r: Visualització. 2n: Mitjanes pitagòriques Segona sessió: 1r: Políedres; 2n: Probabilitat Tercera Sessió: 1r: generalització; 2n: Probabilitat Quarta sessió:  1r:Generalització; 2n: Aritmètica modular Cinquena sessió: 1r: Sistemes de numeració; 2n: Criptografia Sisena sessió: 1r: Calculadora Wiris; 2n: Visualització Setena sessió: 1r: Perímetres, àrees i volums; 2n: Nombres naturals i decimals. Data reservada per la primera trobada d'Estalmat-3 Vuitena sessió. 1r:Calcualdora Wiris; 2n: nombres irracionals; jocs. Desena sessió. 1r:Paradoxes/Cabri-géomètre; 2n: Sistemes de numeració/criptografia Onzena sessió: 1r: Nombre d'or. 2n: Sistemes de numeració; Criptografia Dotzena sessió: 1r: Geometria clàssica; 2n: Nombres irracionals; Jocs Tretzena sessió: 1r: Geometria clàssica; 2n:  Grafs Catorzena sessió: 1r: Divisibilitat; 2n: Grafs Quinzena sessió:  1r: Retallar i enganxar; 2n: Combinatòria Setzena sessió: Àlgebra geomètrica. No val a Badar. 2n: Geometria clàssica Dissetena sessió: 1r: Nombres primers amb ordinadors; 2n: Geometria clàssica Divuitena sessió: 1r: Quadrats màgics; 2n: Fraccions egípcies Dinovena sessió: 1r: Recompte de possibilitats; 2n: L'infinit Vintena sessió: 1r:Jocs d'estratègia; problemes de paritat. 2n: Jocs Vint-i-unena sessió: 1r: Combinatòria; 2n: Principi de Dirichlet Vint-i-dosena sessió: 1r: Grafs; 2n: Resolució de problemes Cloenda del curs per als de 1r; 2n: Resolució de problemes Fi de les activitats de la promoció 2004-2006. Visita Cosmocaixa Prova de selecció promoció 2006-2008