DINOVENA PROMOCIÓ (2021-2023)Les circumstàncies actuals permeten fer la sortida de cap de setmana, clàssica activitat d'inici de les activitats de cada promoció. Dies 16 i 17 d'octubre de 2021.  [enllaç a la informació detallada]Informació de la jornada inaugural, 2 d'octubre de 2021.  [enllaç] • A partir de la  Convocatòria del programa Estalmat-Catalunya, a desenvolupar durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023, per a alumnes de centres escolars de Catalunya amb data de naixement l'any 2008 o l'any 2009 es va desenvolupar durant els mesos de juny i juliol de 2021 el procediment de selecció, seguint les indicacions que poden trobar en altres notícies d'aquesta pàgina   (primera prova, segona prova, entrevistes) .

 • L'equip de professorat d'Estalmat-Catalunya va realitzar oportunament la tasca corresponent al procediment de selecció i es fa pública la composició del grup d'alumnes de la promoció 2021-2023.

 • Oportunament s'informarà de les indicacions per al començament de les activitats.Per a demanar algun aclariment:
contacte equip Estalmat       estalmat.cat@gmail.com

Accés a la informació que es va anar publicant, ordenada cronològicament

Es fa saber que totes les 118 persones que van particiar efectivament en la prova del dia 5 de juny ja han d'havaer rebut un missatge (fet automàticament des de  norespongueu@estalmat.cat que indica si formen part o  no del grup de 54 seleccionats per a la prova del dia 12 de juny.

Documents relatius a la prova del dia 12 de juny
Enunciats dels problemes proposats   [enllaç]


Per si pot ser d'interès respecte la prova del dissabte dia 5 de juny

 • Per a descarregar els enunciats.

 • Es dóna la llista de respostes correctes als problemes plantejats en la prova:
  • problemes 1 a 5:    15 ,  10,   5,   13,   673
  • problemes 6 a 10:     66 ,   4 € 80 cents,     2,    72,    81
  • problemes 11 a 15:    D,    4,    8,    4,    D
  • problemes 16 a 20:   D ;   10100;    respectivament 11,7,6 ;   C ;   12505


Concreció de les instruccions per a la prova telemàtica
del dia 5 de juny, de 10 a 12 hores

 • Es recorda que la persona que ha fet la inscripció ha adquirit el compromís que el noi o la noia que participi farà la prova adequadament, de manera individual, i sense cap tipus d'ajut extern
 • El divendres 4 de juny a la tarda es van enviar les contrasenyes per a la participació en la prova mitjançant correus generats automàticament des de  norespongueu@estalmat.cat.
  • Tot i que en la convocatòria ja s'especificava que el correu de contacte que es donava en lainscripcióés fonamental, i per a la realització de la prova el dia 5 és molt important aquesta observació, tenen aquí un  enllaç per a poder consultar la contrasenya.

 • El dissabte dia 5 de juny, poc abans de les 10 del matí, al correu electrònic que han donat com a contacte, han d'haver rebut un PDF amb els enunciats (la prova consta de 20 problemes de resposta concreta)
  El formulari de resposta ja està tancat.
   • Si per alguna circumstància hi hagués una fallada enla connexió per a algun participant, de manera excepcionals es podran enviar les respostes mitjançant un correu electrònic a  estalmat.cat@gmail.com

  • Esperem que durant el dilluns dia 7 de juny es farà un comunicat, també a través del correu electrònic, del grup seleccionat per a la segona fase de la prova, la del dia 12 de juny a celebrar presencialment a la FME de la UPC.


  • Informació general del programa Estalmat, adaptada a les circumstàncies actuals.

  • Convocatòria per al procés de slecció del grup d'alumnes que formaran part del grup durant els cursos  2021-2022 i 2022-2023.

  • Dades fonamentals
   • Areçat a nois i noies amb data de naixement els anys 2008 o 2009.
   • Termini d'inscripció: fins el dia 2 de juny de 2021.
   • La inscripció ja està tancada
   • Primera fase de la prova de selecció: 5 de juny; telemàtica.
   • La segona fase, per a aspirants seleccionats a partir dels resultats del dia 5, serà el dissabte 12 de juny.


   
  Informació sobre la prova de selecció d'anys anteriors


  • La prova consta de 20 problemes de resposta concreta.

   • Has de resoldre tots els problemes que puguis. Convé que et concentris en els problemes que penses que són aquells dels quals trobaràs millor, o més ràpid, la solució.

   • S'ha de fer la reflexió que potser pensaràs que es tracta d'una prova "difícil". És axií perquè hem d'atendre al fet que ha de servir per fer una selecció, no és una prova curricular. Has de saber que no serà pas imprescindible respondre correctament tots els problemes per pertànyer al grup seleccionat per a la segona fase.

  • La durada de la prova és de 2 hores.

   •  Pel fet de ser una prova en línia i la impossibilitat d'arribar alhora a totes les persones que participen  no s'obre cap enllaç per a consultes en línia sobre els enunciats; a més a més es considera que una lectura acurada d el'enunciat pot formarpart del procñes de selecció. 
    Tanmateix, si de part d'algun participant es vol fer alguna observació  que creguin que hauria de ser tinguda en compte a l'hora de l'avaluació, es pot escriure a l'adreça de contacte del programa,  estalmat.cat@gmail.com.


  • Quan creguis que ja tens a punt les solucions de tots els problemes que hagis resolt hauràs d'accedir al formulari de resposta  on trobaràs indicacions clares sobre la manera d'escriure les respostes.

   • Termini: fins a les 12 del migdia.

   • La prova està dissenyada perquè enviïs una sola vegada les respostes. Per a evitar anomalies tècniques, excepcionalment es deixarà fer un segon enviament.

   • Pensem que no convé tenir obert el formulari de resposta i anar posant les respostes sinó que, possiblement, és més eficaç anotar-les i entrar al formulari quan ja es puguin donar totes les respostes.