Una idea nova:
Obert a tothom. No cal registrar-se.
Podreu fer problemes ....i saber immediatament si heu encertat les respostes.
Animeu-vos!!!
   Anirem afegint noves propostes!     

Atenció!!! www.cangur.org  està allotjat en
els serveis informàtics de la FME de la UPC.
Aquests dies de molta feina telemàtica hi ha
moments (en especial al migdia) que l'accés a
la web pot ser molt lent. Us aconsellem que
accediu alTeleCangur abans de les 11 o a la tarda. Gràcies!Aquests dies tan especials també poden ser un bon moment per participar
en el concurs de cartells            i  també           en el concurs de relats
Atenció!!! Termini de presentació allargat fins el dia 30 de juny


Atenció!!! Prova Cangur 2020 ajornada
Tan aviat com sigui possible actualitzarem la informació sobre el Cangur 2020
 • A partir de la incertesa provocada per les mesures de prevenció de l'extensió del coronavirus, durant els darrers dies la comissió Cangur ha anat replantejant la manera de dur a terme la prova Cangur 2020 i ha anat informant de les decisions en aquesta pàgina web i amb missatges directes al professorat enllaç.
 • Com que s'ha anunciat que a partir del dia 13 de març i, com a mínim, durant dues setmanes, els centres escolars estaran tancats a tots els efectes, és clar que la prova Cangur 2020 no es podrà fer en la data prevista. Tot seguit es publica el nou calendari de celebració de la prova, condicionat a que les circumstàncies ho permetin, d'acord sempre amb les indicacions que es rebin de les conselleries de Salut i d'Educació. 
  Programa Estalmat Catalunya
  Bojos per les matemàtiques
  Programa de beques
    CiMs+CELLEX
  FEEMCAT
(informació de Fem Matemàtiques
i d'Anem x + Mates)La Comissió Cangur fa públic que, si l'activitat als centres escolars ho permet,  la prova Cangur 2020 es realitzarà
 • el dimarts, dia 28 d'abril
 • per a tots els nivells en el propi centre
 • en l'horari que l'organització de cada centre estimi més convenient (preferentment al matí)
 • Material per a la prova.
  • Pel que fa a la prova de  4rt d'ESO, de 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius, s'havia informat que una empresa de missatgeria portaria el material per a la prova a cada centre com a més tard el dia 17 de març. Ha semblat oportú paralizar aquesta tramesa i, si el Cangur es pot fer en la data indicada, el material es rebrà als centres la setmana de Sant Jordi.
  • Per als altres nivells els enunciats i fulls de resposta es podran descarregar de l'àrea de centre a partir del divendres dia 24 d'abril.
 • Indicació per al dia de la prova. Atenent a la fle xibilitat que es proposa per a l'horari de la prova demanem que, per tal de preservar-ne la integritat general, es recullin els enunciats i no es retornin a l'alumnat ni es treballin a l'aula fins el dia següent a la realització de la prova.
 • Retorn dels fulls de respostes. Un cop finalitzada la prova caldrà que cada centre porti els fulls de respostes, tal com indiquen les instruccions, al CRP al qual el centre està adscrit, naturalment amb una adaptació del termni. Es demanarà que, de totes passades, es porti el mateix dia 28 a la tarda o el dia 29 d'abril. La llista de participants s'haurà d'enviar el dia 30 com a més tard.
 • La pàgina d'informació general del Cangur 2020 està enllaçada aquí i amb el botó 
    Cangur informació 
  que teniu al menú superior
  • Hi teniu còpia dels documents d'instruccions enviats als centres per  la realització del Cangur 2000. aquí
  • Hi teniu l'enllaç a un formulari per demanar i coordinar adequadament les peticions d'adaptacions dels enunciats per a alumnes amb deficiències visuals.  enllaç directe
  • També hi teniu la possibilitat de descarregar el cartell del Cangur 2020 amb bona resolució.
 • L' accés a la pàgina de gestió del Cangur 2020 que inclou  l'Àrea de centre el podeu fer ara amb el botó  Cangur gestió  que teniu al menú superior de la pàgina
 • Informació de la 7a Copa-Cangur, que ha actualitzat la web. Gestiona la copa
 • Premis de la fase catalana de la 56a Olimpíada Matemàtica.  Enllaç.


Documents de difusió del Cangur 2020

   
Tota la informació sobre el Cangur 2020 s'anirà actualitzant  aquí
i hi podreu accedir amb el botó   Cangur  (el que teniu més amunt)

enllaç a la informació                     informació sobre sessions de preparacióContacte Cangur Catalunya: Us demanem que feu servir exclusivament el correu electrònic.
Primària:  cangurprimaria@gmail.com  
1r,2n i 3r d'ESO
:  cangur123eso@gmail.com ; 
4tESO i batxillerat i cicles formatius:   cangurscm@gmail.com


Contacte Copa Cangur:

Contacte altres concursos i informació general:   concursosscm@gmail.com

Les activitats de la SCM per a alumnes de secundària reben subvencions de 
   entitat impulsora de les 
                                                                                    enllaç per a informació   

Aquesta pàgina web va nèixer l'any 1999 com a suport per a la informació detallada de la prova Cangur, que encara hi té, naturalment, una presència destacada.
Al llarg dels anys s'ha anat ampliant el contingut perquè hi pogueu trobar tota la informació sobre els diversos concursos per a estudiants que convoca la SCM.
Actualment l'elaboració de la pàgina està subvencionat per la Fundació Cellex.
Els concursos dels quals s'informa en aquesta pàgina web corresponen a informacions de la SCM, filial de l'IEC.
      Enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC

Pel que fa a la prova Cangur i la publicació de llistes en aquest lloc web, s'insta els centres participants a que llegeixin amb deteniment les bases del concurs, a les quals donen conformitat en el moment de la inscripció i que actuin en conseqüència.